Zegenen: het allerbeste voor je kind

Je bidt voor je kinderen, maar we kunnen ze ook Gods’ rijke zegen meegeven. Wat betekent dat precies en hoe doe je dat?

Naast input ga je deze avond ook praktisch aan de slag om de zegen voor je kind concreet te maken.

Kosten: €175,- plus kilometervergoeding
Website: www.timotheus.nl

Timotheus
Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Wij willen de volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat wij geloven dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.