Voor het oog of voor het hart?

De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hoe kun je je in de opvoeding richten op het hart van je kind?

Verder kijken dan je neus lang is. Daartoe daagt Margreet van den Berg je uit. Vanuit de praktijk kijken we naar hoe je dat kunt doen: je richten op de binnenkant, op het hart van het kind.


Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Mochten de kosten te hoog zijn voor de draagkracht van de gemeente, dan kunnen we in overleg bekijken wat wel haalbaar is.

Geloof in het gezin
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat ouders en kerken ondersteunt bij de christelijke opvoeding.