Visie op geloofsopvoeding

Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak! Maar hoe doe je dat nu als kerkenraad?

Op welke manieren kunnen in uw gemeente de ouders het beste worden ondersteund? Welke mogelijkheden liggen er in prediking, pastoraat gesprekskringen, etc.? Deze toerusting biedt naast een bezinning als kerkenraad ook concrete stappen om ouders langdurig te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Website:www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.