Verkering: hoe ver mag je gaan? / Save seks!

De vraag waar alle jonge stellen mee zitten: hoe ver mogen we gaan?

Een avond met rode oortjes, confronterende cijfers en ontnuchterende antwoorden.

Kosten: € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding. Voor avonden met jongeren (-18) geldt een ander tarief (op aanvraag).

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.