Staan in deze wereld

Over hoe je als christelijk gezin leeft in een seculiere (of minder christelijke) omgeving.

In deze lezing komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan?
  • Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden?
  • Hoe maak je je kinderen weerbaar om als christen te leven in een geseculariseerde samenleving?

Ouders ontvangen handvatten om beslissingen te nemen, gaan onderling in gesprek om ervaringen en meningen uit te wisselen en bemoedigen elkaar om samen sterk te kunnen staan.


Kosten:
€200,- (incl. materiaal en reiskosten) - bij programma op maat €250,-

Kijk voor meer informatie over deze lezing op de website van de HGJB

HGJB
De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.