Ouderschap in Bijbels perspectief

Wat zijn de specifieke rollen voor vader en moeder? Wat betekent het om hoofd van het gezin te zijn en hoe moet je dat vorm geven?

Deze spreekbeurt biedt een verdere uitdieping van het gezin in Bijbels perspectief.

Kosten: € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.