Opvoeden met Impact

Meer dan ooit ervaren ouders het opvoeden van hun kinderen als een uitdaging. Naast de opvoeding willen we onze kinderen ook wat meegeven, zodat ze op mogen groeien tot evenwichtige volwassenen. Hoe jij kunt opvoeden met impact is de vraag die tijdens deze workshop centraal staat.

Wat heb jij meegekregen vanuit jouw opvoeding? En wat wil je daarvan doorgeven aan jouw kinderen. Maar ook wat wil je beslist anders doen? Deze cursusavond gaan we daar met elkaar over nadenken. Naast veel praktische informatie is er ruimte voor vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.

Voor wie: Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Kosten: 175,- plus kilometervergoeding

Website: www.zorgvoorjongeren.nl/opvoeden-met-impact

Zorg voor Jongeren
Ondersteunt ouders en kerken in het goed zorgen voor jongeren. Het verlangen van Zorg voor Jongeren is daar de zorg te bieden waar problemen ontstaan. Daarom ligt de focus vooral op preventieve zorg. Dit doen zij door ouders toerustingen en cursussen aan te bieden op het gebied van (geloof) opvoeding en kerken toe te rusten en begeleiden op het gebied van jeugdwerk en jeugdpastoraat.