No Apologies®

Jongeren van elf tot achttien jaar inzicht geven in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen.

Het programma richt zich op fysieke, emotionele, sociale en cognitieve factoren. Door de interactieve manier waarop dit gebeurt zijn de jongeren intensief betrokken.

Duur
Voor scholen zijn dat twee aaneengesloten dagen van maandag tot en met vrijdag, voor jeugdclubs is dat in het meestal in het weekend vrijdag(middag / avond) en zaterdag.
In overleg kan er afgeweken worden van deze tijdsindeling, bijvoorbeeld voor speciaal onderwijs.

Kosten: Informeer naar de voorwaarden
Website: www.noapologies.eu

No Apologies®
No Apologies is een internationaal project van Focus on the Family. De rechten van het project zijn ondergebracht bij Stichting Generatio. Het project wordt zelfstandig gecoördineerd door het No Apologies-team. No Apologies is een charitatief project.