Je gezinsmissie, richtingwijzer voor de opvoeding

Wat is een gezinsmissie en hoe geef je die vorm?

Het waarom van een gezinsmissie, deze maken en er dan mee aan de slag in je gezin. Inspiratie, uitwisseling en praktisch bezig zijn met de geloofsopvoeding in je gezin.

Kosten: €175,- plus kilometervergoeding
Website: www.timotheus.nl

Timotheüs
Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Wij willen de volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat wij geloven dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.