Huwelijk naar Gods plan

Ook binnen christelijk Nederland zijn we vaak ver afgedwaald van Gods oorspronkelijke plan.

In één, twee of drie avonden bekijken we vanuit Gods Woord hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft.

Kosten:
  • 1 avond € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding
  • 2 avonden € 500,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding
  • 3 avonden € 625,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.