Het doel van de opvoeding - hoe breng je verbondskinderen groot?

Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?

Nadat gekeken is naar onze doelen met de opvoeding, onderzoeken we wat de bedoeling van de Heere met de levens van onze kinderen is. Onze kinderen zijn gedoopt, wat betekent dat voor hun leven? En wat heeft dat te zeggen voor onze opvoeding?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze toerustingsavond. Steeds wordt de theorie afgewisseld met praktische vragen en verwerkingsvormen. Om zo als ouders samen na te denken en ervaringen uit te wisselen over de opvoeding.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding

Meer over deze lezing op de website van het LCJ

LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.