Godsbeelden

Over de invloed die je als ouder hebt op het godsbeeld van je kind.

Tijdens deze lezing komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is een godsbeeld en hoe wordt dit gevormd?
  • Welke invloed heb je als ouder op de vorming van het godsbeeld?

Met concrete handvatten en opdrachten wordt het onderwerp praktisch gemaakt voor de geloofsopvoeding in het gezin.

Kosten: €200,- (incl. materiaal en reiskosten) - bij programma op maat €250,-

Kijk voor meer informatie over deze lezing op de website van de HGJB

HGJB
De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.