God dienen in het gezin - samen bidden, Bijbellezen en in gesprek

Hoe kunnen we het dienen van God concreet vormgeven in ons gezin? Welke plaats nemen het samen bidden en Bijbellezen in? Hoe bid je met en voor je kinderen? En hoe leer je hen zelf Bijbellezen en bidden?

Hoe gaan we vervolgens ook als gezin in gesprek over dat wat we gelezen hebben? Hoe betrekken we kinderen van alle leeftijden bij het lezen en bidden? Hoe geef ik de dienst van de Heere door tijdens de gewone bezigheden van elke dag? Vragen waar we op deze toerustingsavond met elkaar vooral ook praktisch over willen doorspreken.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding

Meer over deze lezing op de website van het LCJ

LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.