Gezag, gehoorzaamheid en respect

‘Ouderwets’ of ‘achterhaald’? Toch mogen deze thema’s in de opvoeding niet ontbreken.

Hoe breng je kinderen en jongeren bij wat deze woorden inhouden? En hoe doe je dat op een voor hen aansprekende manier?

Kosten: € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.