In gesprek

Hoe kom je met je kind in gesprek over wezenlijke zaken? Is dat te leren?

Het is voor veel ouders lastig: met je kind praten over het geloof. Hoe wij dat zo zeker weten? Dat gaven ouders aan in de enquete van Geloof in het gezin. Daarom wil Margreet van den Berg graag met ouders in gesprek over het gesprek. Dus niet over koetjes en kalfjes.


Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Mochten de kosten te hoog zijn voor de draagkracht van de gemeente, dan kunnen we in overleg bekijken wat wel haalbaar is.

Geloof in het gezin
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat ouders en kerken ondersteunt bij de christelijke opvoeding.