Geloofwaardig opvoeden - opvoeden vanuit je hart

Hoe brengen we de jeugd van de gemeente aan de voeten van de Heere Jezus? Dat is niet alleen een vraag voor ouders, maar voor de hele gemeente.

Wat betekent het dat onze kinderen gedoopt zijn? Wat vraagt dat van ons als gemeentelid? Hoe brengen we kinderen aan de voeten van de Heere Jezus, leerhouding? Een praktische toepassing: hoe geven we dat vorm in bijvoorbeeld de huisgodsdienst? Dit kan trouwens ook breder getrokken worden naar bijvoorbeeld het jeugdwerk.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding

Meer over deze lezing op de website van het LCJ

LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.