Geloofsopvoeding van tieners

Geloofsopvoeding van kinderen is al een hele opgave, maar voor ouders van tieners lijkt het wel bijna een onmogelijke opdracht!

In drie avonden kijken we met elkaar naar de communicatie met tieners, hun belevingswereld en seksualiteit. Van daaruit leggen we de link naar Gods Woord en bespreken we hoe je in de praktijk aan de slag kunt met deze thema’s binnen de opvoeding van jouw tieners.

Kosten: € 625,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.