Geloofsopvoeding en huisbezoek

‘Je bemoeit je niet iemands opvoeding!’, wordt vaak gedacht. Toch wil je graag ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, ook wanneer je met hen in gesprek bent bijvoorbeeld op een huisbezoek.

Hoe ga je dit gesprek op een goede manier aan? Tijdens deze training gaan we aan de slag met de vragen: Hoe maak en houd je contact? Wat verwachten ouders eigenlijk van me? Hoe stel ik je juiste vragen?

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Website:www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.