Geloofsopvoeding en Geloofsoverdracht

Onze kinderen zó groot brengen, dat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om zelfstandig een goede relatie met God op te kunnen bouwen en te onderhouden.

Een of twee avond(en) gebaseerd op de echte betekenis van Psalm 78, Spreuken 22:6 en Hebreeën 12.

Kosten:
1 avond € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding;
2 avonden € 500,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.