Geloofsopvoeding: de ontwikkeling van je kind

Wat kun je van je kind verwachten op welke leeftijd en hoe sluit je daar in de opvoeding bij aan?

Tijdens deze bijeenkomst ontvang je input over de ontwikkeling van je kind en ga je aan de slag wat dat betekent voor de geloofsopvoeding bij jullie thuis.

Kosten: €175,- plus kilometervergoeding
Website: www.timotheus.nl

Timotheus
Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Wij willen de volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat wij geloven dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.