Geloofsopvoeding

Ouders krijgen handvatten om de geloofsopvoeding een onderdeel te laten zijn van het gezinsleven.

Ouders worden zich bewust hoe geloofsoverdracht vroeger en nu verschilt, wat zij willen met de geloofsopvoeding in het gezin en hoe geloofs-,gewetensontwikkeling van kinderen en tieners plaatsvindt. Ze worden zich bewust van hun rol als geloofsopvoeder en van hun voorbeeldgedrag en gaan ook met elkaar in gesprek over de rol van geloofsopvoeding in het gezin.

Kosten: €475,- (inclusief reiskosten)

Website: www.chris.nl

Stichting Chris
Naast een luisterend oor geeft Chris verschillende voorlichtingen en trainingen, onder meer over opvoeding.