Mediawijsheid

De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?

Onderzoekers vermoeden zelfs dat de smartphone een vernietigende uitwerking heeft op de huidige generatie jongeren. Hoe gaan we als opvoeders hier wijs mee om? Welke grenzen stellen we aan het mediagebruik van onze kinderen? Tijdens de toerusting wordt er aandacht gegeven aan wat er momenteel speelt onder de jeugd, maar zoomen we vooral in op de vraag welke houding verstandig is om als ouder in te nemen.

De toerusting bestaat uit een centraal deel waarbij op een interactieve manier tools worden aangereikt voor de geloofsopvoeding. Het tweede deel bestaat uit gespreksgroepjes, waar men met andere (groot)ouders in gesprek gaat.

Kosten: €200 - € 250 plus kilometervergoeding

Website: www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.