Game on: voor opvoeders en hun gamende jongeren

In een interactieve lezing met presentatie voor ouders, gemeenteleden en/of kerkenraden wordt ingegaan op allerlei vragen die opkomen als het gaat om games en computerspelletjes.

Er wordt – op basis van enquête gegevens – inzicht gegeven in de favoriete games en spelletjes van dit moment. Zowel de kansen als bedreigingen van gamen worden genoemd, er is aandacht voor de vraag hoe je een (beginnende) gameverslaving kan herkennen, er wordt een christelijke bezinning gegeven en ook heel praktische tips hoe je als opvoeder met het gamegedrag van je kind om kan gaan en daar leiding aan kan geven.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding

Meer over deze lezing op de website van het LCJ


LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.