Tieneropvoeding

Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je al ouder hier wijs mee om?

In deze training is aandacht voor:

  • De puberontwikkeling: Hersenen, hormonen, vrienden en identiteitsontwikkeling.
  • Hoe houd je het contact met je tiener?
  • De (on)zin van: Regels, afspraken, straffen, belonen en consequenties
  • Hoe leer je je tiener zelf verantwoordelijkheid te nemen

Deze training is ook zeer geschikt voor ouders waarvan de kinderen nog niet in de puberteit zijn. Want een goede tieneropvoeding begint voor de puberteit!

Kosten: €200 - €250 plus kilometervergoeding
Website: www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.