Emoties bij pubers

in de puberteit komen allerlei emoties los. Waar komen die emoties vandaan en hoe kun je daar als ouders mee omgaan?

Kosten: €250,- plus kilometervergoeding
Website: www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.