Een goed gevoel, of een goed geweten?

Gewetensvorming is een lastig thema, maar voor onze kinderen heel belangrijk. Ontdek tijdens deze lezing/workshop wat de Bijbel ons leert over het geweten en hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen.

In de lezing wordt ingegaan op de psychologische kant van de gewetensvorming bij kinderen. Wat kan een kind op welke leeftijd begrijpen en wat is belangrijk om als opvoeder te weten? Vervolgens wordt er gekeken naar uw rol als ouder of opvoeder. Hoe helpt u mee om het geweten van het kind te vormen? Thuis, of ook op zondagsschool of club.

Kosten: €200,- plus kilometervergoeding

Meer over deze lezing op de website van het LCJ

LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.