Doe-bijeenkomst voor opvoeders en kinderen samen

Met behulp van creatieve opdrachten ga je als ouder samen met je kinderen aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers, jongeren én voor (groot)ouders.

Samen ga je aan de slag met bijvoorbeeld een knutselopdracht of een uitdagend spel. Tijdens deze bijeenkomst ervaren opvoeders hoe ze de geloofsopvoeding concreet handen en voeten kunnen geven.

Kosten: €200 - € 250 plus kilometervergoeding
Website:www.cgjo.nl

CGJO
De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is een jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.