Bijbellezen in het gezin

Praktische insteek: Hoe geef je Bijbellezen in het gezin niet alleen vorm, maar ook inhoud?

Wat was het laatste woord? Op die vraag kon ieder kind antwoord geven. Maar had hij de woorden ervoor ook gehoord? Margreet van den Berg zoomt in op de volgende vragen: Hoe kun je het Bijbellezen vorm en inhoud geven? Hoe verbindt je de Bijbel aan het leven van alledag?


Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Mochten de kosten te hoog zijn voor de draagkracht van de gemeente, dan kunnen we in overleg bekijken wat wel haalbaar is.

Geloof in het gezin
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat ouders en kerken ondersteunt bij de christelijke opvoeding.