Bidden en zingen

Voor veel kinderen (en ouders?) is hardop bidden een worsteling.

Bidden en zingen - die twee liggen dicht bij elkaar. Hoe leer je je kind bidden?


Kosten: €200,- plus kilometervergoeding
Mochten de kosten te hoog zijn voor de draagkracht van de gemeente, dan kunnen we in overleg bekijken wat wel haalbaar is.

Geloof in het gezin
Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat ouders en kerken ondersteunt bij de christelijke opvoeding.