Belevingswereld van kinderen en tieners

Welke invloed hebben de ontwikkelingen in de maatschappij op het leven van kinderen en tieners?

In deze spreekbeurt krijg je inzicht in hun belevingswereld. Daarnaast bieden we je praktische handvatten aangaande het begeleiden van jouw kinderen/tieners in ‘hun’ wereld.

Kosten: € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.