ADHD, autisme en de verantwoordelijkheid van de gemeente

Het lijkt wel alsof er steeds meer kinderen komen met ADHD en een vorm van autisme.

Dat vraagt ook van de kerk een gebalanceerd antwoord op de vragen die ouders en deze kinderen stellen. Hoe ga je hiermee om en op welke manier komen we tegemoet aan hun specifieke behoeften? Kerk zijn voor kinderen met een plus, dat vraagt om bezinning!

Kosten: € 260,- inclusief 21% BTW plus kilometervergoeding

Meer informatie op de website van Generatio

Stichting Generatio
Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Stichting Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven.