Spreker uitnodigen

Wil je een toerustingsavond, workshop of lezing organiseren rond opvoeding? Of je nu geïnteresseerd bent in bijbellezen, grenzen stellen of social media, hier vind je organisaties en mensen die je kunt uitnodigen.
Filter
Voor het oog of voor het hart?
De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hoe kun je je in de opvoeding richten op het hart van je kind?
Opvoeding: gave en opgave
Kinderzegen is genade van God. Het is een gave dat de Heere o.a. ouders wil gebruiken om hun kinderen Zijn Naam bekend te maken. In deze lezing worden Bijbelse lijnen getrokken als het gaat om opvoeden vanuit Deuteronomium 6 en Psalm 78. Ook komt de (geloofs)ontwikkeling van kinderen aan bod.
Het doel van de opvoeding - hoe breng je verbondskinderen groot?
Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?
God dienen in het gezin - samen bidden, Bijbellezen en in gesprek
Hoe kunnen we het dienen van God concreet vormgeven in ons gezin? Welke plaats nemen het samen bidden en Bijbellezen in? Hoe bid je met en voor je kinderen? En hoe leer je hen zelf Bijbellezen en bidden?
In gesprek over de doop
Wat is de betekenis van de doop? En hoe ga ik daarover met kinderen en jongeren in gesprek?
Bijbellezen, bidden en zingen
Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen?
Bijbellezen in het gezin
Praktische insteek: Hoe geef je Bijbellezen in het gezin niet alleen vorm, maar ook inhoud?
Bijbellezen: waarom en hoe?
Tijdens deze lezing/workshop gaan we met elkaar op interactieve wijze in gesprek over 'Bijbellezen'.
Bidden en zingen
Voor veel kinderen (en ouders?) is hardop bidden een worsteling.
Kindergebed
Begrijpt een kind wat bidden is? Praten tegen Iemand die je niet ziet? Wanneer kun je een kind leren bidden?
In gesprek
Hoe kom je met je kind in gesprek over wezenlijke zaken? Is dat te leren?
Hoe kom je in gesprek met je kind over het geloof?
Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe kun je daarin groeien?
Een goed gevoel, of een goed geweten?
Gewetensvorming is een lastig thema, maar voor onze kinderen heel belangrijk. Ontdek tijdens deze lezing/workshop wat de Bijbel ons leert over het geweten en hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen.
Kind en geloof
Wie is het kind? Vanuit de ontwikkelingspsychologie kunnen we wel wat antwoorden geven. Maar zulke antwoorden zijn er ook te vinden in de godsdienstpsychologie.
Kind en eredienst
Welke plaats hebben onze kinderen in de eredienst? Hoe kunnen we ze als ouders voorbereiden op en betrekken bij de diensten?
Geloofwaardig opvoeden - opvoeden vanuit je hart
Hoe brengen we de jeugd van de gemeente aan de voeten van de Heere Jezus? Dat is niet alleen een vraag voor ouders, maar voor de hele gemeente.
Cursus 'geloofwaardig opvoeden'
Samen met andere ouders in je gemeente optrekken rondom het thema ‘geloofwaardig opvoeden’? Volg dan samen deze cursus en leer van elkaars ervaring!
Geloofsopvoeding
Je hebt ja gezegd bij de doop. Wat is er van belang in de geloofsopvoeding?
Jeugdcultuur - beeld- en belevingscultuur
Er zijn verschillen tussen de jongere en oudere generaties. Wat bepaalt de jeugdcultuur vandaag de dag? En wat vraagt dit van oudere generaties?
Altijd online?! - over media-opvoeding
Onze kinderen groeien op in een 'digitale' wereld. Sociale media maken in belangrijke mate deel uit van hun leefwereld. Aan opvoeders de vraag hoe hiermee om te gaan. Hoe blijft u bij? En hoe kunt u uw kind hierin de juiste weg wijzen?
Mediawijsheid
De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?
Game on: voor opvoeders en hun gamende jongeren
In een interactieve lezing met presentatie voor ouders, gemeenteleden en/of kerkenraden wordt ingegaan op allerlei vragen die opkomen als het gaat om games en computerspelletjes.
We praten veilig of we praten niet - over seksuele opvoeding
Hoe praat je met je kinderen over het mooie wonder van de seksualiteit? Wanneer begin je daarmee? En hoe geef je deze voorlichting vorm?
Seksuele opvoeding
Hoe gaan we met onze kinderen het gesprek over seksualiteit aan? Op welke leeftijd begin je en wanneer vertel je wat? Hoe dragen we de christelijke waarden en normen over aan onze kinderen?
Gezinsmomenten, feesten en mijlpalen
Binnen het gezin zijn er geregeld gedenkwaardige dagen bijvoorbeeld de doop(dag) van je kind, zijn verjaardag, of voor het eerst naar de middelbare school. Maar er zijn ook ingrijpende momenten zoals het overlijden van oma of een verhuizing. Allemaal bijzondere momenten waar God bij wil zijn.
Verdriet in jonge levens - rouwverwerking bij kinderen en jongeren
In deze lezing komt allereerst aan bod wat rouwen nu eigenlijk is. Hoe rouwen kinderen en jongeren?
Kinderangsten
Monsters onder het bed zijn eng en kinderen kunnen daardoor niet slapen. En zo zijn er meer angsten die kinderen kunnen plagen. Hoe kun je hier als christelijke ouders goed mee omgaan?
Emoties bij pubers
in de puberteit komen allerlei emoties los. Waar komen die emoties vandaan en hoe kun je daar als ouders mee omgaan?
Kinderen en gedragsproblemen
Soms plak je hen liever achter het behang! In deze training hebben we het over kinderen die een specifiekere aanpak vragen en gedragsproblemen in de ruime zin.
Geloofsopvoeding van tieners
Geloofsopvoeding van kinderen is al een hele opgave, maar voor ouders van tieners lijkt het wel bijna een onmogelijke opdracht!
Workshop Bijbelverhalen vertellen
Een Bijbelverhaal vertellen. Hoe doe je dat? Hoe kun je een verhaal tot leven brengen? En hoe breng je de Bijbelse boodschap over?
Gamen
Gamen is niet meer weg te denken. Iedereen speelt: jong en oud, jongens en meiden, vaders en moeders. De ontwikkelingen gaan snel: nieuwe games en levels, technieken en versies volgen elkaar razendsnel op. Hoe moet je daarmee omgaan?
Vader zijn met hart en handen
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over vader zijn.
Vier het samen - 'toeleven naar- en vieren van christelijke feesten met kinderen
Praktische handvatten om met je gezin toe te leven naar de christelijke feesten, zodat je de inhoud van de feesten samen kunt beleven, zoals het bedoeld is. Tijdens de workshop is er veel ruimte voor interactie.
Seksualiteit
Over seksuele opvoeding vanuit christelijk perspectief.
Met nieuwe kracht aan de slag in je gezin
Een dagprogramma met twee onderdelen: Het ochtendprogramma richt zich op ‘the circle of life’: Hoe doorbreek je patronen uit het verleden Tijdens de middag volg je een workshop ‘Help mijn kinderen zijn verschillend’. Dit richt zich op (niveau)verschillen in je gezin.
Geloven in je gezin
Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, maar dat het leuk en inspirerend is en blijft?
Family Builders
Family Builders is een praktische cursus die al voor honderden ouders een geweldige steun is geweest!
Belevingswereld van kinderen en tieners
Welke invloed hebben de ontwikkelingen in de maatschappij op het leven van kinderen en tieners?
Ouderschap in Bijbels perspectief
Wat zijn de specifieke rollen voor vader en moeder? Wat betekent het om hoofd van het gezin te zijn en hoe moet je dat vorm geven?
Geloofsopvoeding
Ouders krijgen handvatten om de geloofsopvoeding een onderdeel te laten zijn van het gezinsleven.
Gezag, gehoorzaamheid en respect
‘Ouderwets’ of ‘achterhaald’? Toch mogen deze thema’s in de opvoeding niet ontbreken.
Geloofsopvoeding en Geloofsoverdracht
Onze kinderen zó groot brengen, dat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om zelfstandig een goede relatie met God op te kunnen bouwen en te onderhouden.
Grenzen en straffen
Hoe geef je deze principes nu praktisch vorm binnen je gezin?
Geloofsopvoeding: de ontwikkeling van je kind
Wat kun je van je kind verwachten op welke leeftijd en hoe sluit je daar in de opvoeding bij aan?
Opvoeden doe je samen
Over de samenwerking tussen gezin en kerkelijke gemeente met betrekking tot de geloofsopvoeding.
Geloofsopvoeding: je rol als ouder
Geloofsopvoeding is meer dan Bijbellezen en bidden, jij bent 24/7 voorbeeld. We zoemen in op de verschillende rollen die je als ouder hebt.
Geloofsgesprekken
Sta je ook wel eens met je mond vol tanden, wil je graag de geloofsgesprekken met je kind verdiepen?
Communiceren met kinderen
Wat is goede en effectieve communicatie met je kinderen? Hoe voer je een geloofsgesprek? We geven je input, laten je oefenen en veel voorbeelden zien om zo de communicatie met de kinderen in je gezin te versterken.
Je gezinsmissie, richtingwijzer voor de opvoeding
Wat is een gezinsmissie en hoe geef je die vorm?
Zegenen: het allerbeste voor je kind
Je bidt voor je kinderen, maar we kunnen ze ook Gods’ rijke zegen meegeven. Wat betekent dat precies en hoe doe je dat?
Geloofsvragen van kinderen
Elk kind stelt vragen. Vragen over God, over het leven en de zin en onzin van dingen. Tijdens deze workshop denken we na over het geloofsgesprek met kinderen n.a.v. geloofsvragen die zij stellen.
Basiscursus Geloofsopvoeding
‘Hoe doe jij dat eigenlijk?’ Als gelovige ouder vraag je je af hoe andere ouders dat doen: hun kinderen opvoeden. Je zou graag met hen in gesprek gaan. Of je wilt graag meer weten over de (geloofs)ontwikkeling van kinderen en hoe je daar op kunt inspelen met de geloofsoverdracht.
Huisgodsdienst
Over bidden, bijbellezen en bijbelleven in het gezin.
Bijbellezen in het gezin
Over kinderbijbels, bijbellezen aan tafel en kinderen persoonlijk leren bijbellezen.
Geloofsgesprekken met kinderen
Over hoe je met je kind (4-12 jr) spreekt over God, de Bijbel en geloven.
Godsbeelden
Over de invloed die je als ouder hebt op het godsbeeld van je kind.
Liefde en discipline
Over regels in het gezin en het evenwicht tussen belonen en straffen.
Het vieren van christelijke feestdagen
Over het vieren van feestdagen in het gezin
Sociale media in het gezin
Over het gebruik van (sociale) media in het gezin.
Puber, waarom doe je zo?
Over de ontwikkeling en de (geloofs)opvoeding in de tienertijd.
Staan in deze wereld
Over hoe je als christelijk gezin leeft in een seculiere (of minder christelijke) omgeving.
Geloof en groei
Een training over geloofsopvoeding voor gezinnen. Op een speelse en professionele manier ga je vijf dagdelen in gesprek met andere ouders.
Maak ze sterk - weerbaarheid
Een interactieve workshop waarin we met ouders, kinderen, tieners of andere belangstellenden aan de slag gaan met weerbaarheid.
Trainerscursus Maak ze sterk
Over de weerbaarheid van de kinderen.
Sociale media
De wereld van sociale media is voortdurend in ontwikkeling en zeker binnen de jongerencultuur zijn die veranderingen en ontwikkelen niet altijd makkelijk bij te houden. Toch moet je weten wat kinderen en jongeren tegenkomen om te kunnen bepalen welke vaardigheden, grenzen en richtlijnen ze nodig hebben om goede keuzes te maken.
Verliefdheid, verkering en seksualiteit
Kinderen en jongeren groeien op in cultuur die bol staat van seksuele beelden en toespelingen. Alhoewel de seksuele revolutie vrijheid beloofde, is het resultaat grenzeloosheid. Voortdurend klinkt om ons heen: ‘doe waar jij je goed bij voelt’. Verkeerde keuzes geven grote beschadigingen.
Communicatie met kinderen
Communiceren met kinderen… zonder dat je er bij stil staat is het een groot onderdeel van je dagelijkse bezigheden.
Communicatie met tieners
Tieners en jongeren...Hoe weet je wat er echt in hen omgaat? Hoe kun je een gesprek voeren dat tot meer leidt dan het korte antwoord ‘goed’ of ‘saai’? Hoe praat je over het geloof? Hoe zet je ze aan tot nadenken? Hoe laat je ze zelf een oplossing bedenken? Hoe blijf je goed in contact?
Communicatie binnen het gezin
Een warm, betrokken en open gezinsklimaat is van belang. Maar hoe geef je dat handen en voeten? Hoe hou je de balans tussen liefde en discipline? Moet je altijd positief blijven? Hoe moet je omgaan met botsingen, ruzies en conflicten? Wat zegt de Bijbel over het gezin?
Echtheid; de basis van opvoeden
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over echtheid als basis van opvoeden.
Jouw gezin; een groeiplaats of een hangplek
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over jouw gezin als groeiplaats of hangplek.
Voor als het even tegen zit
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld 'Voor als het even tegen zit'.
Multimedia; de andere opvoeder
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over multimedia.
Voorgelicht of opgelicht
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over seksuele voorlichting.
Het geloof in de opvoeding
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over het geloof in de opvoeding.
Emoties in het leven van een kind
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over de plaats van emoties in het leven van een kind.
Pesten
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over pesten.
Grenzen
Kinderen hebben grenzen nodig, en ouders ook! Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over grenzen.
Hechtingsproblematiek
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over hechtingsproblematiek.
Vader en zijn dochter
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over vaders en dochters.
Vader en zijn zoon
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over vaders en zonen.
Jongeren geloven het wel
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over tieners en geloof.
Verborgen verdriet bij jongeren
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over verborgen verdriet bij jongeren.
Respect voor jezelf en de ander
Bert Reinds geeft voorlichting op een of meerdere avonden of ochtenden. Bijvoorbeeld over seksualiteit in het leven van de puber.
ADHD, autisme en de verantwoordelijkheid van de gemeente
Het lijkt wel alsof er steeds meer kinderen komen met ADHD en een vorm van autisme.
Communicatie tussen generaties
De kerk bestaat uit zoveel verschillende generaties dat het soms lijkt alsof ze niet bij elkaar passen.
Het gezin in Bijbels perspectief
Veel jonge stellen die nu vader en moeder worden hebben geen idee wat God oorspronkelijke plan was voor het gezin.
Huwelijk naar Gods plan
Ook binnen christelijk Nederland zijn we vaak ver afgedwaald van Gods oorspronkelijke plan.
Moeders en dochters
‘Mijn moeder is mijn beste vriendin’: Kansen en risico’s
Moeders en zonen
Van wie kan een jongen beter leren hoe een vrouw reageert en zich gedraagt dan van zijn moeder?
No Apologies®
Jongeren van elf tot achttien jaar inzicht geven in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen.
Occultisme bij kinderen en tieners
Occulte zaken zijn overal om ons heen en hebben al op veel meer manieren invloed op ons dagelijks leven dan we zelf denken.
Pré-marriage cursus
De sleutel tot een succesvol huwelijk bestaat echt en wordt in deze cursus overhandigd!
Relaties en seksualiteit
Tegenwoordig hebben een jongen en een meisje al verkering als ze op 4-jarige leeftijd leuk samen spelen...
Seksuele voorlichting en -opvoeding
Ouders kunnen maar beter te vroeg een juist beeld scheppen van seksualiteit, dan te laat een scheefgegroeid beeld moeten herstellen.
Social Media, de andere opvoeder...?
Maar liefst 91% van de Nederlandse jeugd is actief op een social media netwerk.
Succesvol vaderschap
‘Succesvol’ in Gods ogen; wat is daar voor nodig?
Vaders en dochters
Vaders spelen in de levens van hun dochters een ontzettend belangrijke rol!
Vaders en zonen
Voetballen, stoeien en stoere dingen doen met je zoon…
Verkering: hoe ver mag je gaan? / Save seks!
De vraag waar alle jonge stellen mee zitten: hoe ver mogen we gaan?
Basiscursus christelijk opvoeden
Driestar onderwijsadvies geeft opvoedingsondersteuning in de vorm van voorlichting, advies en hulp aan ouders of andere opvoeders bij vragen en problemen rond de opvoeding van kinderen en het vervullen van het ouderschap.
Schouder aan schouder
Er bestaan veel goede boeken over opvoeding, maar maken ouders tijd om deze boeken te lezen en te overdenken?
Bijbellezen met kinderen
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind?
Kracht in kwetsbaarheid.
Ontdek in de overkill aan opvoedingsadviezen de rust van het ouderschap aan Gods hand. Ontspan. Het wachtwoord is oprechtheid. Onze basis is genade.
Vier de doop
Aan de hand van haar boek Gefeliciteerd! Je bent gedoopt! krijg je als ouders praktische en originele handvatten hoe je met je kind de doop kunt vieren, begrijpen en koesteren.
Visie op geloofsopvoeding
Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak! Maar hoe doe je dat nu als kerkenraad?
Geloofsopvoeding en huisbezoek
‘Je bemoeit je niet iemands opvoeding!’, wordt vaak gedacht. Toch wil je graag ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, ook wanneer je met hen in gesprek bent bijvoorbeeld op een huisbezoek.
Doe-bijeenkomst voor opvoeders en kinderen samen
Met behulp van creatieve opdrachten ga je als ouder samen met je kinderen aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers, jongeren én voor (groot)ouders.