Spreker uitnodigen

Wil je een toerustingsavond, workshop of lezing organiseren rond opvoeding? Of je nu geïnteresseerd bent in bijbellezen, grenzen stellen of social media, hier vind je organisaties en mensen die je kunt uitnodigen.
Filter
Doe-bijeenkomst voor opvoeders en kinderen samen
Met behulp van creatieve opdrachten ga je als ouder samen met je kinderen aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers, jongeren én voor (groot)ouders.
Opvoeding: gave en opgave
Kinderzegen is genade van God. Het is een gave dat de Heere o.a. ouders wil gebruiken om hun kinderen Zijn Naam bekend te maken. In deze lezing worden Bijbelse lijnen getrokken als het gaat om opvoeden vanuit Deuteronomium 6 en Psalm 78. Ook komt de (geloofs)ontwikkeling van kinderen aan bod.
Bijbellezen, bidden en zingen
Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen?
Het doel van de opvoeding - hoe breng je verbondskinderen groot?
Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?
Hoe kom je in gesprek met je kind over het geloof?
Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe kun je daarin groeien?
God dienen in het gezin - samen bidden, Bijbellezen en in gesprek
Hoe kunnen we het dienen van God concreet vormgeven in ons gezin? Welke plaats nemen het samen bidden en Bijbellezen in? Hoe bid je met en voor je kinderen? En hoe leer je hen zelf Bijbellezen en bidden?
Mediawijsheid
De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?
In gesprek over de doop
Wat is de betekenis van de doop? En hoe ga ik daarover met kinderen en jongeren in gesprek?
Seksuele opvoeding
Hoe gaan we met onze kinderen het gesprek over seksualiteit aan? Op welke leeftijd begin je en wanneer vertel je wat? Hoe dragen we de christelijke waarden en normen over aan onze kinderen?
Bijbellezen: waarom en hoe?
Tijdens deze lezing/workshop gaan we met elkaar op interactieve wijze in gesprek over 'Bijbellezen'.
Gezinsmomenten, feesten en mijlpalen
Binnen het gezin zijn er geregeld gedenkwaardige dagen bijvoorbeeld de doop(dag) van je kind, zijn verjaardag, of voor het eerst naar de middelbare school. Maar er zijn ook ingrijpende momenten zoals het overlijden van oma of een verhuizing. Allemaal bijzondere momenten waar God bij wil zijn.
Kindergebed
Begrijpt een kind wat bidden is? Praten tegen Iemand die je niet ziet? Wanneer kun je een kind leren bidden?
Kinderangsten
Monsters onder het bed zijn eng en kinderen kunnen daardoor niet slapen. En zo zijn er meer angsten die kinderen kunnen plagen. Hoe kun je hier als christelijke ouders goed mee omgaan?
Een goed gevoel, of een goed geweten?
Gewetensvorming is een lastig thema, maar voor onze kinderen heel belangrijk. Ontdek tijdens deze lezing/workshop wat de Bijbel ons leert over het geweten en hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen.
Tieneropvoeding
Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je al ouder hier wijs mee om?
Kind en eredienst
Welke plaats hebben onze kinderen in de eredienst? Hoe kunnen we ze als ouders voorbereiden op en betrekken bij de diensten?
Visie op geloofsopvoeding
Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak! Maar hoe doe je dat nu als kerkenraad?
Geloofsopvoeding en huisbezoek
‘Je bemoeit je niet iemands opvoeding!’, wordt vaak gedacht. Toch wil je graag ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, ook wanneer je met hen in gesprek bent bijvoorbeeld op een huisbezoek.
Geloofwaardig opvoeden - opvoeden vanuit je hart
Hoe brengen we de jeugd van de gemeente aan de voeten van de Heere Jezus? Dat is niet alleen een vraag voor ouders, maar voor de hele gemeente.
Cursus 'geloofwaardig opvoeden'
Samen met andere ouders in je gemeente optrekken rondom het thema ‘geloofwaardig opvoeden’? Volg dan samen deze cursus en leer van elkaars ervaring!
Jeugdcultuur - beeld- en belevingscultuur
Er zijn verschillen tussen de jongere en oudere generaties. Wat bepaalt de jeugdcultuur vandaag de dag? En wat vraagt dit van oudere generaties?
Altijd online?! - over media-opvoeding
Onze kinderen groeien op in een 'digitale' wereld. Sociale media maken in belangrijke mate deel uit van hun leefwereld. Aan opvoeders de vraag hoe hiermee om te gaan. Hoe blijft u bij? En hoe kunt u uw kind hierin de juiste weg wijzen?
Game on: voor opvoeders en hun gamende jongeren
In een interactieve lezing met presentatie voor ouders, gemeenteleden en/of kerkenraden wordt ingegaan op allerlei vragen die opkomen als het gaat om games en computerspelletjes.
We praten veilig of we praten niet - over seksuele opvoeding
Hoe praat je met je kinderen over het mooie wonder van de seksualiteit? Wanneer begin je daarmee? En hoe geef je deze voorlichting vorm?
Verdriet in jonge levens - rouwverwerking bij kinderen en jongeren
In deze lezing komt allereerst aan bod wat rouwen nu eigenlijk is. Hoe rouwen kinderen en jongeren?
Emoties en de ontwikkeling van het kind
Mocht jij als kind boos of verdrietig zijn, werd jij gestimuleerd je emoties te uitten of werd je afgeremd? Was er ruimte in jouw gezin voor het uitten van emoties En wat betekent dat voor vandaag, ben je nu nog bang om deze kant van je ziel te laten zien, of ben je vrij en krijg je van jezelf ademruimte? En wat betekent dat voor het contact met je kind?
Kinderen en gedragsproblemen
Soms plak je hen liever achter het behang! In deze training hebben we het over kinderen die een specifiekere aanpak vragen en gedragsproblemen in de ruime zin.
Grenzen en straffen
Hoe geef je deze principes nu praktisch vorm binnen je gezin?
Workshop Bijbelverhalen vertellen
Een Bijbelverhaal vertellen. Hoe doe je dat? Hoe kun je een verhaal tot leven brengen? En hoe breng je de Bijbelse boodschap over?
Gamen
Gamen is niet meer weg te denken. Iedereen speelt: jong en oud, jongens en meiden, vaders en moeders. De ontwikkelingen gaan snel: nieuwe games en levels, technieken en versies volgen elkaar razendsnel op. Hoe moet je daarmee omgaan?
Betrokken vaderschap
Een speciale avond voor vaders, maar moeders zijn ook welkom.
Met nieuwe kracht aan de slag in je gezin
Een dagprogramma met twee onderdelen: Het ochtendprogramma richt zich op ‘the circle of life’: Hoe doorbreek je patronen uit het verleden Tijdens de middag volg je een workshop ‘Help mijn kinderen zijn verschillend’. Dit richt zich op (niveau)verschillen in je gezin.
Geloven in je gezin
Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, maar dat het leuk en inspirerend is en blijft?
Family Builders
Family Builders is een praktische cursus die al voor honderden ouders een geweldige steun is geweest!
Geloofsopvoeding: je rol als ouder
Geloofsopvoeding is meer dan Bijbellezen en bidden, jij bent 24/7 voorbeeld. We zoemen in op de verschillende rollen die je als ouder hebt.
Occultisme bij kinderen en tieners
Occulte zaken zijn overal om ons heen en hebben al op veel meer manieren invloed op ons dagelijks leven dan we zelf denken.
Basiscursus Geloofsopvoeding
‘Hoe doe jij dat eigenlijk?’ Als gelovige ouder vraag je je af hoe andere ouders dat doen: hun kinderen opvoeden. Je zou graag met hen in gesprek gaan. Of je wilt graag meer weten over de (geloofs)ontwikkeling van kinderen en hoe je daar op kunt inspelen met de geloofsoverdracht.
Verborgen verdriet bij jongeren
Hoe ‘herken’ je het onzichtbare verdriet en wat je als je ermee geconfronteerd wordt?
Belevingswereld van kinderen en tieners
Welke invloed hebben de ontwikkelingen in de maatschappij op het leven van kinderen en tieners?
Liefde en discipline
Over regels in het gezin en het evenwicht tussen belonen en straffen.
Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook!
Wie van u durft de straat nog op als we vandaag de verkeersregels opheffen? Niemand, u bent namelijk zonder regels en grenzen vogelvrij, u bent op deze wijze afhankelijk van keuzes die anderen maken en dat veroorzaakt een levensgevaarlijke situatie op straat.
Je gezinsmissie, richtingwijzer voor de opvoeding
Wat is een gezinsmissie en hoe geef je die vorm?
Ouderschap in Bijbels perspectief
Wat zijn de specifieke rollen voor vader en moeder? Wat betekent het om hoofd van het gezin te zijn en hoe moet je dat vorm geven?
Het gezin in Bijbels perspectief
Veel jonge stellen die nu vader en moeder worden hebben geen idee wat God oorspronkelijke plan was voor het gezin.
Basiscursus christelijk opvoeden
Driestar onderwijsadvies geeft opvoedingsondersteuning in de vorm van voorlichting, advies en hulp aan ouders of andere opvoeders bij vragen en problemen rond de opvoeding van kinderen en het vervullen van het ouderschap.
Kracht in kwetsbaarheid.
Ontdek in de overkill aan opvoedingsadviezen de rust van het ouderschap aan Gods hand. Ontspan. Het wachtwoord is oprechtheid. Onze basis is genade.
Geloof en groei
Een training over geloofsopvoeding voor gezinnen. Op een speelse en professionele manier ga je vijf dagdelen in gesprek met andere ouders.
Maak ze sterk - weerbaarheid
Een interactieve workshop waarin we met ouders, kinderen, tieners of andere belangstellenden aan de slag gaan met weerbaarheid.
Staan in deze wereld
Over hoe je als christelijk gezin leeft in een seculiere (of minder christelijke) omgeving.
Gezag, gehoorzaamheid en respect
‘Ouderwets’ of ‘achterhaald’? Toch mogen deze thema’s in de opvoeding niet ontbreken.
Trainerscursus Maak ze sterk
Over de weerbaarheid van de kinderen.
De rode draad door de christelijke feesten
Wat is het heerlijk om als gezin christelijke feesten te vieren en samen na te denken wat deze feesten inhouden. Maar soms kan het ook lastig zijn. Hoe breng je de Bijbelse boodschap over? Hoe betrek je het hele gezin erbij?
Een (h)echt gezin
Wat is een hecht gezin? Hoe blijft het gezin een werkplaats waar kinderen groeien naar volwassenheid? Hoe blijven we betrokken op en met elkaar?
Communicatie met kinderen
Communiceren met kinderen… zonder dat je er bij stil staat is het een groot onderdeel van je dagelijkse bezigheden.
Communicatie met tieners
Tieners en jongeren...Hoe weet je wat er echt in hen omgaat? Hoe kun je een gesprek voeren dat tot meer leidt dan het korte antwoord ‘goed’ of ‘saai’? Hoe praat je over het geloof? Hoe zet je ze aan tot nadenken? Hoe laat je ze zelf een oplossing bedenken? Hoe blijf je goed in contact?
Moeders en dochters
‘Mijn moeder is mijn beste vriendin’: Kansen en risico’s
Moeders en zonen
Van wie kan een jongen beter leren hoe een vrouw reageert en zich gedraagt dan van zijn moeder?
Vaders en dochters
Vaders spelen in de levens van hun dochters een ontzettend belangrijke rol!
Vaders en zonen
Voetballen, stoeien en stoere dingen doen met je zoon…
Schouder aan schouder
Er bestaan veel goede boeken over opvoeding, maar maken ouders tijd om deze boeken te lezen en te overdenken?
Vier de doop
Aan de hand van haar boek Gefeliciteerd! Je bent gedoopt! krijg je als ouders praktische en originele handvatten hoe je met je kind de doop kunt vieren, begrijpen en koesteren.
‘Als ze maar gelukkig zijn’
Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto ‘Als ze maar gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos en zonder teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen echt gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken?
Hoe komt mijn kind tot bloei?
Als je een puppie krijgt ga je met je hondje naar een cursus, als je een nieuwe auto gaat kopen doe je vooral veel vooronderzoek voordat je er een koopt, als je op vakantie gaat is de vraag; wat willen we op vakantie doen?, bepalend voor de invulling.
Voor de eerste keer opa en oma
Hoe geven wij de grootouderrol inhoud? Mogen we ons met de opvoeding bemoeien? Hoe kunnen we onze kinderen tot steun zijn?
Opvoeden met Impact
Meer dan ooit ervaren ouders het opvoeden van hun kinderen als een uitdaging. Naast de opvoeding willen we onze kinderen ook wat meegeven, zodat ze op mogen groeien tot evenwichtige volwassenen. Hoe jij kunt opvoeden met impact is de vraag die tijdens deze workshop centraal staat.
Opvoeden 3.7
Opvoeden 3.7 biedt een stevige basis voor een gezin met kinderen op de basisschool. De cursus biedt geen pasklare antwoorden maar helpt jou om te ontdekken wie jij bent als opvoeder, wie jouw kind is en hoe je met elkaar het gezin vormt.
Opvoeden 3.7 Pubers
Met kennis en vertrouwen de pubertijd van jouw kind tegemoet! Tijdens deze cursus beginnen we met kijken naar wie jij bent als ouder, wie jouw kind is en hoe jullie samen het DNA van jullie gezin vormen.