CGJO projecten
binnen Geloof in het gezin

De projecten die de CGJO heeft gerealiseerd in de afgelopen twee periodes van vier jaar.

Op handen

Doop onderwijs biedt een geweldige kans om ook startende ouders toe te rusten voor de geloofsopvoeding. Daarom ontwikkelde de CGJO de cursus ‘op handen’. De cursus kan fungeren als voorbereiding of vervolg op de doop maar kan ook los daarvan gegeven worden. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Ouders krijgen toerusting en handvatten voor de (geloofs)opvoeding. Ze ontdekken de waarde van gemeenschap en de betekenis van het verbond. Ouders ervaren de inspiratie en de steun van andere ouders. 


Meer informatie

Themamap geloofsopvoeding

In een onderzoek van Fianne de With over hoe een kerk ouders kan bijstaan in de geloofsopvoeding kwam naar voren dat het helpend kan zijn om tijdens de kerkdienst aandacht te besteden aan geloofsopvoeding. Vanuit deze aanbeveling heeft de CGJO een handreiking ontwikkeld waarmee een kerkelijke gemeente een themazondag over geloofsopvoeding kan houden. De handreiking biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Bekijk hier de themamap

Podcast

Om een andere doelgroep ouders te bereiken dan de ouders die de artikelen lezen op de website van ‘geloof in het gezin’ of die naar onze toerustingsavonden komen heeft de CGJO twaalf podcasts ontwikkeld. In elke podcast is een gast aanwezig met kennis en ervaring rondom het besproken thema.

 1. Geloven thuis (Gast:Ingrid Plantinga)
 2. Opa en oma (Gast:Marjan Rozema)
 3. De doop (Gast:Margreet van den Berg)
 4. Seksualiteit (Gast:Wietske Noordzij)
 5. Gezin en ziekte (Gast:Corien Rietbergen)
 6. Geloven met een beperking (Gast:José Korsaan)
 7. Vaderschap (Gast:Roelf van Herwijnen)
 8. De goed genoeg ouder (Gast:Willemijn van der Weerd)
 9. Emoties (Gast:Anko Oussoren)
 10. De kerk en geloofsopvoeding (Gast Martine Versteeg)
 11. Hoe vertel je, je kinderen over God (Gast: Petra Kiks)
 12. Pesten (Gast: Carla Meijers)

Beluister hier de podcast

Jouw huis Gods thuis

Op de toerustingsavonden rondom geloofsopvoeding voor ouders kregen wij terug dat ouders het erg prettig vinden om elkaar te blijven ontmoeten en ervaringen te delen. De CGJO heeft daarom het project Jouw huis, Gods thuis ontwikkeld. Door het materiaal kan een gemeente zelfstandig het proces van geloofsopvoedingsavonden doorzetten. Er zijn drie series ontwikkeld die zich focussen op drie verschillende doelgroepen. Er is een serie voor ouders van tieners, voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijden een serie voor ouders van 0-3-jarigen.

Elke serie bestaat uit:

 • Vijf inspirerende video’s met toerusting over het thema
 • Bij elk thema een aansprekende, haalbare opdracht om als ouder met je kind te doen en een bezinningsopdracht voor de ouder zelf
 • Bij elk thema een gesprekspapier om het thema en jullie ervaringen te bespreken in groepjes van ouders

De serie is ontwikkeld in samenwerking met Kerkpunt.

Beluister hier de podcast

Project 90 gemeenten

De synode heeft in 2016 de opdracht gegeven om met het project Geloof in het Gezin alle CGK gemeenten te bereiken. De gemeenten zijn verdeeld over de jeugdwerkorganisaties, zodat er per organisatie ongeveer 90 gemeenten bereikt moeten worden.

In de afgelopen 8 jaar is de CGJO in 55 gemeentes geweest om ouders en kerkenraden te inspireren en toe te rusten op het gebied van geloofsopvoeding.

De CGJO heeft 9 toerustingsavonden ontwikkeld rondom verschillende thema’s:

 1. Gezinsmomenten,feesten en mijlpalen
  Als gezin samen mijlpalen en christelijke feestdagen beleven en vieren.
 2. Kinderangsten
  Als christelijke ouder(s) omgaan met de angsten van je kind
 3. Tieneropvoeding
  Help! Mijn kind is in de puberteit
 4. Bijbellezen, bidden en zingen
  Bijbellezen, bidden en zingen met je gezin
 5. In gesprek
  Hoe kom je in gesprek met je (klein)kind over het geloof?
 6. Toerusting mediaopvoeding
  Hoe ga je als (groot)ouder(s) goed om met media
 7. Seksuele opvoeding
  Hoe?
 8. Doe bijeenkomst voor opvoeders en kinderen samen
  Als gezin samen aan de slag rondom een Bijbelverhaal.
 9. Visie op geloofsopvoeding
  Samen verkennen hoe je als kerk ouders kunt ondersteunen

Meer informatie over de toerustingsavonden