Zwijgen is goud

31 augustus
De Waarheidsvriend
Het was aan het eind van een regenachtige dag in de vakantie. Mijn drie jongetjes hadden lang binnen gespeeld en de koek was op. Van hen en van mij. Het stopte met regenen, dus ik stapte op de fiets. We fietsten door het bos, over de hei. We genoten. De jongens waren stil. (Stil!) En ik zag één verkeersbord in het bos en zei met mijn immerjuf-neigingen: ‘Kijk, wat betekent dat verkeersbord?’ Weg stilte. Weg moment. De rest van de fietstocht werd over verkeersborden, botsingen en ongelukken gepraat.

Ook op het gebied van (geloofs)vragen moeten opvoeders niet te snel spreken en een pasklaar antwoord geven. Avi Assor en anderen (onderzoekers uit Israël) schreven een interessant artikel over het verband tussen opvoedingsstijlen en radicale exploratie. Als jongeren in een radicale exploratie komen op godsdienstig gebied, twijfelen ze in grote mate. Ze betwijfelen of God bestaat. Ze twijfelen aan van alles en nog wat. Maar wat problematischer is, ze durven de zoektocht niet aan. Het enige wat ze willen, is een eind maken aan de twijfel. In hun beleving zijn er slechts twee opties: óf het geloof helemaal overboord gooien en daarmee met het badwater het kind; óf de twijfels negeren, wegstoppen en zich (uiterlijk) verbinden aan het geloof en hetzelfde doen als hun ouders deden. Kortom, deze radicale exploratie wens je jongeren niet toe.

De onderzoekers koppelen opvoedingsstijlen aan deze radicale exploratie. Zij stellen dat deze jongeren in de radicale exploratie komen, omdat ze opgevoed zijn met ‘straffen en belonen’. Je doet of laat alleen iets, omdat je ouders je daarvoor belonen of straffen. Deze jongeren zouden in hun jeugd niet gestimuleerd zijn om zelf na te denken. Hun ouders zouden te snel met pasklare antwoorden gekomen zijn. Alsof op elke vraag een simpel antwoord te vinden is. Voor zover de theorie.

En toen zei mijn zoontje met zijn beperkte woordenschat: ‘Ik vind God stom!’ Ik beet op het puntje van mijn tong en vroeg: ‘Waarom vind je dat?’ ‘Het duurt zo lang tot Hij terugkomt!

Tekst: Elsbeth Visser

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Tags
Opvoeding
Geloofsopvoeding
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

JONGleren

Ouderschap is soms net jongleren: je houdt een heleboel ballen tegelijk in de lucht. Daarom dit praktische boek over opvoeding vanuit christelijk perspectief. JONGleren gaat in op thema’s als ‘grenzen stellen’, ‘sociale vaardigheden aanleren’, ‘waarden en overtuigingen doorgeven’ en vormt het handboek bij de Parenting Courses van Alpha Nederland. Je wordt in het lezen van dit boek aan het denken gezet over jouw rol als opvoeder en de functie van het gezin. Een aanrader voor iedereen die vanuit christelijk perspectief op praktische wijze aan de slag wil met opvoeding! Ook geschikt voor kringen.