Zingen, een feest!

14 september
CGJO
Hoe kun je zingen in het gezin stimuleren? Hoe leer je kinderen een nieuw lied aan? Wat doe je als een kind geen zin heeft? Als ouder kun je deze vragen ook hebben. Om antwoord te krijgen op deze vragen, heb ik Rozemarijn Brugge geïnterviewd. Zij is dirigent van het kinderkoor Spring uit Onstwedde en heeft mij van alles verteld over het zingen met kinderen.

Allereerst ben ik benieuwd naar hoe Rozemarijn thuis met haar twee dochter van 7 en 3 jaar het zingen oppakt. Rozemarijn vertelt enthousiast dat het voor haar heel gewoon is om samen met haar kinderen de muziek hard aan te zetten en zingend en dansend door het huis te gaan. “Wanneer je zelf enthousiast bent, dan willen de kinderen graag meedoen. Ze krijgen aandacht van hun ouders en dat vinden ze fijn! Sinds dat de kinderen klein zijn zing ik veel met hen, voor hen is het heel gewoon om met elkaar muziek te maken. Ik denk vaak aan het Bijbelverhaal uit 2 Samuel 6. Hierin staat dat David vol vreugde danste voor God omdat de ark terug kwam. God vond het goed wat hij deed, maar Michal keurde dit af. We moeten niet voor een ander invullen of iets goed is of niet, maar het tot eer van God doen.”

Ik denk dat deze manier van zingen en bewegen niet bij elke ouder past, maar Rozemarijn legt uit dat het er vooral omgaat wat je als ouder uitstraalt als je met je kinderen zingt. “Besef dat zingen leuk mag zijn voor je kind en voor kinderen hoort bewegen daar vaak bij. Wanneer je zelf niet zo van bewegen houdt geef dan je kind de ruimte om lekker te bewegen op de muziek. Kinderen hebben een eigen smaak probeer niet jouw smaak aan hen op te dringen. Op het moment dat een kind een lied echt niet leuk vindt laat ze dan zelf een lied kiezen en zing of luister dat samen.”

Ik ben benieuwd wat zingen voor Rozemarijn betekent. “Als ik zing kan ik mijn gevoel veel meer uiten dan wanneer ik dat met woorden doe. Als ik christelijke liederen zing, zijn dat momenten waarop ik mij het dichtst bij God voel. Welke stemming ik ook heb, ik kan dat uiten in een lied. Het is goed om als ouder aan je kind te laten merken en vertellen wat muziek met jou doet, want jij bent voor hen een voorbeeld.”

Hoe kun je het beste een lied aanleren?

“Op het kinderkoor beginnen we met het oefenen van het refrein. Dit wordt vaak herhaald en is makkelijk te onthouden. Het aanleren van de tekst doen we door eerst een zin voor te zeggen en het daarna na te laten zeggen. Zo kunnen we goed horen of ze de juiste tekst zeggen. Door het lied een aantal keer te herhalen en de kinderen ook thuis te laten luisteren naar de muziek hebben kinderen het zo onder de knie. Waar ik achter ben gekomen is dat je kinderen niet moet onderschatten! Zo hebben we de kinderen zelfs een rap geleerd en een lied op een snelle beat. Doordat de kinderen de liederen leuk vinden en er plezier aan beleven leren ze de liederen nog sneller.”

Liederen uitzoeken met en voor kinderen

“Wat ik ouders graag wil meegeven is dat het belangrijk is om bij de tijd van je kinderen te blijven. Kinderliedjes die je zelf vroeger hebt geleerd kennen kinderen vaak niet meer. Ik merk dat dat in kerken nog wel eens wordt vergeten. Er worden kinderliedjes van jaren terug uitgezocht die kinderen niet meer kennen. Probeer kinderen te betrekken bij het uitzoeken van liederen, vraag wat ze op school zingen en welke liederen ze zelf luisteren.”

Waarom vooral doorgaan met zingen?

“Laten we onze kinderen vooral vertellen dat je muziek mag gebruiken om God groot te maken. Muziek maken mag een feest zijn, maar je kunt er ook troost in vinden. Of we nu Psalmen zingen of de nieuwste Opwekkingsliederen, laten we het doen om God te prijzen!
Terugdenkend aan een mooie gebeurtenis bij ons op het kinderkoor denk ik aan een meisje dat in ons dorp kwam wonen en graag naar het kinderkoor wilde. Haar ouders gingen niet meer naar de kerk, maar dit meisje wilde graag naar kinderkoor. Ze kwam met veel plezier en deed mee aan de optredens. Bij de optredens kwam haar moeder kijken, doordat haar moeder bij de optredens was, kwam zij steeds vaker in de kerk. Wat ik zo mooi vind, is dat ze nu weer lid van een gemeente zijn geworden! Dit kind heeft door het zingen in al haar enthousiasme het geloof kunnen uitdragen. Het ontroerd mij dat zij zo kon evangeliseren.”

Kinderkoor 'Spring'

Rozemarijn aan het werk met het kinderkoor


Geen zin in zingen wat nu?

Het is prachtig wanneer kinderen enthousiast zingen (mede) door het voorbeeld van hun ouders, maar wat als ze geen zin hebben? Rozemarijn geeft de volgende tips:
1. Leef je in in de situatie van het kind. Probeer als ouder te vragen hoe het kind zich voelt en kijk of je daar een lied bij uit kunt zoeken. Denk je maar eens in, wanneer jij als ouder moe bent heb jij waarschijnlijk ook geen zin in zingen, dit geldt voor kinderen net zo.
2. Probeer een kind niet te veel te pushen, dit werkt eerder averechts.
3. Zet muziek aan op de achtergrond, zeg er dan niets over, maar laat het gebeuren.
4. Onthoud dat jij het voorbeeld bent voor je kind, je kind let ook op ook hoe jij op zondag meezingt in de kerk.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Vieren
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.