Win het boek: 'Gefeliciteerd, je bent gedoopt!'

7 maart
In ‘Gefeliciteerd, je bent gedoopt!’ neemt Annemarie van Heijningen ouders en kinderen tot en met 12 jaar mee bij het beleven van hun doop. Een mooi boek dat de betekenis van de doop bij elk levensjaar van je kind uitlegt. Op deze wijze word je er elk jaar weer aan herinnerd dat je gedoopt bent en wat dat voor jou mag betekenen.

Door het hele boek heen wordt een gedichtje herhaald om te onthouden en nooit meer te vergeten:
Doop betekent: 'de Vader zorgt, de Zoon vergeeft, de Heilige Geest helpt’. Je bent dus nooit alleen!

We geven één exemplaar van dit boek weg onder een nieuwe aanmelder van de nieuwsbrief of een nieuwe volger op Facebook. Meld je voor 15 maart via het formulier op de homepagina aan om kans te maken op dit boek! Ken je iemand die hiervoor geïnteresseerd is, attendeer hem dan op de nieuwsbrief en misschien maakt hij of zij wel kans op dit boek.

Tags
Mijlpalen
0-3 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.