Werken aan een goede sfeer in je gezin

27 juli
Aline Hoogenboom
Zomervakantie, eindelijk! De auto is gepakt, iedereen zit en nu op weg! Noa (11) pakt een spelletje, Jens (9) pakt z’n boek en telt vast hoeveel snoepjes er in zijn tas zitten: ‘Jij mag er straks ook een kiezen, Ruben!’ Ruben (5) zit intussen vrolijk te zingen: ‘Wij gaan op vakantie!’.

Genieten is dat: met z’n allen in de auto, iedereen vrolijk, lief voor elkaar en lekker bezig. Dat is de sfeer die je wilt als je vakantie hebt - en daarbuiten ook natuurlijk. Als de sfeer goed is, dan heb je een veilige en liefdevolle omgeving waarin je kind kan opgroeien. Dan is er ook ruimte voor goede gesprekken over het geloof.

Zomervakantie… Elize ziet er als een berg tegenop. Ze weet nu al dat Sem (13) het liefst de hele dag op de bank hangt met z’n mobiel. En Thomas (9) komt om de haverklap vragen wat hij moet gaan doen, maar alles wat ze noemt is tóch geen goed idee. En dan hoopt ze maar dat die twee uit elkaars buurt blijven, anders is het ook nog telkens ruzie.

De sfeer in het gezin van Elize is duidelijk niet zoals ze graag zou willen. En dat zullen veel ouders herkennen. Want ieder gezinslid heeft zijn eigenaardigheden. En ieder is van nature op zichzelf gericht en niet op anderen. Dat maakt een goede sfeer in je gezin bepaald niet vanzelfsprekend.

Gelukkig is de sfeer in je gezin iets waar je als ouder best invloed op hebt.Lastige omstandigheden kun je niet altijd veranderen. En je kunt je kinderen ook niet ‘maken’ zoals jij ze hebben wilt. Maar je kunt wel zélf dingen anders gaan doen en zo stap voor stap de sfeer beïnvloeden.

  • Als je zelf heel gestrest door het huis loopt, doet dat de sfeer geen goed. Maar als je rustig bent, kun je een ruzie zomaar met humor oplossen. Zorgen voor rust in je eigen hoofd en hart zijn dus belangrijk!
  • Als je in gesprek gaat met je kind en probeert zijn gedrag te begrijpen, kun je er beter op reageren. Begrip, liefde en acceptatie zijn de basis voor een goede sfeer.
  • Als je duidelijke afspraken maakt met de kinderen, heb je minder discussies en ruzies.Klinkt misschien tegenstrijdig, maar regels helpen dus zeker mee voor een goede sfeer.
  • Als je speciale dingen organiseert met je gezin, versterkt dat de band met elkaar. Kook wat lekkers op een chagrijnige dag, houd een stepwedstrijd, doe verstoppertje in het hele huis, stook een vuurtje, kijk dia’s van vroeger, laat je kinderen zelf een activiteit bedenken Net wat bij jullie past.

Zo zijn er allerlei dingen die je als ouder kunt doen om de sfeer in je gezin te verbeteren. En dat is zeker in een christelijk gezin belangrijk. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente vaak opgeroepen te leven in liefde en vrede. En dat begint in het gezin, het kerkje in de kerk.

Misschien zijn liefde en vrede niet de woorden die de sfeer in jullie gezin het beste omschrijven. Maar als God ons ergens toe oproept, mogen we weten dat Hij Degene is die dat Zelf geven wil. Als ouders mag je bidden om vervulling van de belofte waarmee Paulus zijn tweede brief aan Korinthe afsluit: ‘Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.’


Meer lezen over de sfeer in huis? Joop Stolk en Aline Hoogenboom schreven er samen het volgende boek over: “Wat is het hier gezellig! – Werken aan een goede sfeer in je gezin”. Dit is deel 5 in de serie Christelijke opvoeding van uitgeverij De Banier.

Aline Hoogenboom

Aline Hoogenboom-Versluis is getrouwd, moeder van vier kinderen en orthopedagoog.

Tags
Vakantie
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
0-3 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden