Werken aan een goede sfeer in je gezin

27 juli
Aline Hoogenboom
Zomervakantie, eindelijk! De auto is gepakt, iedereen zit en nu op weg! Noa (11) pakt een spelletje, Jens (9) pakt z’n boek en telt vast hoeveel snoepjes er in zijn tas zitten: ‘Jij mag er straks ook een kiezen, Ruben!’ Ruben (5) zit intussen vrolijk te zingen: ‘Wij gaan op vakantie!’.

Genieten is dat: met z’n allen in de auto, iedereen vrolijk, lief voor elkaar en lekker bezig. Dat is de sfeer die je wilt als je vakantie hebt - en daarbuiten ook natuurlijk. Als de sfeer goed is, dan heb je een veilige en liefdevolle omgeving waarin je kind kan opgroeien. Dan is er ook ruimte voor goede gesprekken over het geloof.

Zomervakantie… Elize ziet er als een berg tegenop. Ze weet nu al dat Sem (13) het liefst de hele dag op de bank hangt met z’n mobiel. En Thomas (9) komt om de haverklap vragen wat hij moet gaan doen, maar alles wat ze noemt is tóch geen goed idee. En dan hoopt ze maar dat die twee uit elkaars buurt blijven, anders is het ook nog telkens ruzie.

De sfeer in het gezin van Elize is duidelijk niet zoals ze graag zou willen. En dat zullen veel ouders herkennen. Want ieder gezinslid heeft zijn eigenaardigheden. En ieder is van nature op zichzelf gericht en niet op anderen. Dat maakt een goede sfeer in je gezin bepaald niet vanzelfsprekend.

Gelukkig is de sfeer in je gezin iets waar je als ouder best invloed op hebt.Lastige omstandigheden kun je niet altijd veranderen. En je kunt je kinderen ook niet ‘maken’ zoals jij ze hebben wilt. Maar je kunt wel zélf dingen anders gaan doen en zo stap voor stap de sfeer beïnvloeden.

  • Als je zelf heel gestrest door het huis loopt, doet dat de sfeer geen goed. Maar als je rustig bent, kun je een ruzie zomaar met humor oplossen. Zorgen voor rust in je eigen hoofd en hart zijn dus belangrijk!
  • Als je in gesprek gaat met je kind en probeert zijn gedrag te begrijpen, kun je er beter op reageren. Begrip, liefde en acceptatie zijn de basis voor een goede sfeer.
  • Als je duidelijke afspraken maakt met de kinderen, heb je minder discussies en ruzies.Klinkt misschien tegenstrijdig, maar regels helpen dus zeker mee voor een goede sfeer.
  • Als je speciale dingen organiseert met je gezin, versterkt dat de band met elkaar. Kook wat lekkers op een chagrijnige dag, houd een stepwedstrijd, doe verstoppertje in het hele huis, stook een vuurtje, kijk dia’s van vroeger, laat je kinderen zelf een activiteit bedenken Net wat bij jullie past.

Zo zijn er allerlei dingen die je als ouder kunt doen om de sfeer in je gezin te verbeteren. En dat is zeker in een christelijk gezin belangrijk. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente vaak opgeroepen te leven in liefde en vrede. En dat begint in het gezin, het kerkje in de kerk.

Misschien zijn liefde en vrede niet de woorden die de sfeer in jullie gezin het beste omschrijven. Maar als God ons ergens toe oproept, mogen we weten dat Hij Degene is die dat Zelf geven wil. Als ouders mag je bidden om vervulling van de belofte waarmee Paulus zijn tweede brief aan Korinthe afsluit: ‘Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.’


Meer lezen over de sfeer in huis? Joop Stolk en Aline Hoogenboom schreven er samen het volgende boek over: “Wat is het hier gezellig! – Werken aan een goede sfeer in je gezin”. Dit is deel 5 in de serie Christelijke opvoeding van uitgeverij De Banier.

Aline Hoogenboom

Aline Hoogenboom-Versluis is getrouwd, moeder van vier kinderen en orthopedagoog.

Tags
Vakantie
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Je peuter begrijpen

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen. Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles ‘nee’ zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij ’s nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind?

In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.