Wat je ziet ben je zelf

20 september
Els van Dijk
Over jongeren valt veel te zeggen. Nogal wat mensen kunnen vooral de wat negatieve dingen benoemen. Laat ik maar wat voorbeelden geven. Een jongere hoort wel drie straten verderop het favoriete nummer van een bekend artiest, maar niet zijn moeder als ze naar boven roept. Jongeren zijn whizzkids die met de nieuwste computers overweg kunnen, maar niet hun eigen bed kunnen opmaken. Ze hebben altijd voldoende energie om met hun vrienden op stap te gaan, maar zijn meestal te moe om af te drogen. En in schoolverband zijn ze heel goed op de hoogte van alles wat ze niet behoeven te leren.

Als deze opmerkingen al juist zijn, moeten we ons natuurlijk afvragen wat de oorzaken hiervan zijn. De jongerengeneratie van nu, zegt namelijk heel veel over de generatie erboven. Ik kan de zaken dan ook omdraaien: hoe kijken jongeren van nu tegen de oudere generatie aan? Ik zou dan dingen kunnen schrijven als: Wij vertrouwden erop dat jullie ons liefde zouden geven; jullie lieten ons in de steek. We vertrouwden erop dat jullie een voorbeeld zouden zijn; jullie lieten het vreselijk afweten. We vertrouwden erop dat jullie ons jonge hart zouden beschermen; jullie moedigden ons aan om te vroeg volwassen te worden. We vertrouwden erop dat jullie ons de waarheid zouden tonen. Jullie gaven ons een virtuele wereld.

Ik denk dat we anders moeten kijken. We mogen jongeren bezien als mensen die ernaar verlangen om thuis te komen. Thuis te komen waar ze thuis horen. De plaats waar de stem van de eerste liefde te horen valt. God heeft ons eerst liefgehad, daarom mogen ook wij liefhebben. De plaats waar we aanvaard worden om wie we zijn vanwege Christus.

Zo is de kerk bedoeld – een gemeenschap die hen aanvaardt en verwelkomt, die al door God aanvaard en verwelkomd zijn. De Vader staat immers altijd op de uitkijk! Zo wil de Evangelische Hogeschool zijn, waar ik werk: een gemeenschap die jongeren welkom heet die allang bemind en geliefd zijn voordat zij dat zelf beseffen. Zo moeten we als volwassenen zijn en zeker als ouders.

Wat hebben we een geweldige verantwoordelijkheid tegenover alle jongeren die aan ons toevertrouwd worden. Daar moeten we ons elke dag van bewust zijn en soms moeten we zelfs wat specifieker worden over hoe we onze rol als gids en als leesbare brief van Christus serieus moeten nemen.

Els van Dijk

Els van Dijk is directeur van de Evangelische Hogeschool en auteur van het boek 'De hunkerende generatie'. Ze heeft een passie voor jongvolwassenen schrijft in diverse media over haar ervaringen met jongeren.

Tags
Voorleven
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.