Wat een peuter nodig heeft

23 augustus
Aline Hoogenboom
En dan ineens is je lieve kleine baby’tje een boos jongetje dat tegen je staat te schreeuwen omdat de dingen niet gaan zoals híj wil. Of staat je meisje met haar armpjes over elkaar tegenover je en wil ze niet vastgehouden worden. Wat is er gebeurd?

Voor ouders kan het wel even schakelen zijn als hun baby peuter wordt. Je baby was helemaal afhankelijk van jou en jij kon beslissen wat hij aanhad en waar hij was. Maar als je kind peuter is geworden, gaat hij ineens zelf ook wat willen. En de meeste peuters laten dat duidelijk merken ook. Daar hoeven ze nog niet eens voor te kunnen praten.

Dat peuters steeds meer wíllen, komt doordat ze steeds meer kunnen. De nieuwe dingen die ze leren, doen ze het liefst de hele dag, zoals de trap opklimmen, de deur opendoen, (weg)rennen of nee-zeggen.

Dat vraagt van ouders nieuwe vaardigheden. Bij een baby moest je veel verzorgen en steeds proberen uit te vinden wat er aan de hand was als je baby huilde. Bij een peuter ben je soms ineens ‘discussies’ aan het voeren: ‘pak je schoenen maar’ ‘nee, laarze’. Je moet (veel) geduld hebben als je peuter zelf z’n jas aan wil doen. Je moet bedenken welke dingen je peuter zelf mag kiezen en welke niet. En –zeker niet de makkelijkste- je moet dealen met de boosheid van je peuter als de dingen niet gaan zoals hij wil.

Als je peuter zo duidelijk tegen jou ingaat, kun je zomaar vergeten hoe klein en kwetsbaar hij eigenlijk nog is. In wezen heeft hij nog precies hetzelfde nodig als een baby: ouders die hem koesteren, die laten merken hoe blij ze met hem zijn, die proberen te begrijpen wat hij nodig heeft, die niet heftig en abrupt reageren, maar wel doen wat ze zeggen. Al deze dingen helpen een peuter om zich veilig te voelen bij zijn ouders, om hen te vertrouwen.

Het bijzondere is dat al deze dingen uit de ‘gewone’ opvoeding van je peuter, het fundament zijn onder de geloofsopvoeding. Dan kom je op een diepere laag dan gezinsmomenten en peuterbijbels. Vanuit het vertrouwen in zijn ouders, kan een kind leren dat God ook te vertrouwen is. Dat Hij doet wat Hij zegt. Dat het veilig is om naar Hem toe te gaan met je verdriet, met je blijdschap en ook -juist!- als je stout geweest bent.

Het gaat er niet om dat je als ouders zo het (geloofs)vertrouwen aan je kinderen kunt ‘aanleren’. Of dat God je een veilig gevoel moet geven. Maar het gaat er wel om dat je peuter het diepe besef krijgt dat God betrouwbaar is. De Heilige Geest schakelt ouders in om dit vertrouwen in hun peuter te wekken – gewoon in het leven en de opvoeding van elke dag.

In ons boek ‘Je peuter begrijpen – serie christelijke opvoeding deel 3’ vertellen we meer over de dagelijkse opvoeding van peuters en het belang daarvan voor de geloofsopvoeding.

Aline Hoogenboom

Aline Hoogenboom-Versluis is getrouwd, moeder van vier kinderen en orthopedagoog.

Tags
Dagelijks leven
0-3 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden