Voor mijn(e) voet

6 januari
LCJ
Maandag is psalmdag op school. Niet in de zin dat de kinderen alleen op die dag psalmen zingen, maar het is de dag van overhoren en een nieuwe leren. “Met de nieuwe psalm ging het mis. Iedereen zong: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Ik weet niet meer hoe het wel moet”, vertelt m’n zoon. “Uw Woord is mij een lamp voor mijne voet?” Ik had het goed geraden.

Dat eerste lied kent hij inderdaad goed, maar dat is geen psalm in de oude berijming en daarom ook niet het lied dat deze week op het schoolprogramma staat. Hij begrijpt niet hoe het zit met die twee liederen. “We moeten Psalm 119:53 leren. Maar het vers dat wij allemaal al kennen en vanmorgen zongen, welk vers is dat dan? Dat gaat toch over hetzelfde?” Hij vermoedt dat het vers 52 is, of 54.

Wat lijkt het me heerlijk om nog zo onwetend te zijn. Er zijn psalmen in z’n leven en die zingt hij zowel thuis, als op school, als in de kerk. Toch is de tijd gekomen om hem een klein beetje in te wijden in de wereld van de psalmberijmingen. “Je weet dat de Psalmen in de Bijbel staan. Veel mensen hebben daarvan een gedicht gemaakt dat je kunt zingen. De gedichten die jij op school leert, komen uit het jaar 1773.”

Even is het stil. Dan klinkt het vol ontzag: “Zo, die zijn oud. Wel drie eeuwen en nog een paar tientallen!” Ik knik en zwijg peinzend. Ik hoop en bid dat het ontzag niet omslaat in een afkeer vanwege het oude taalgebruik. Die ene keer dat het psalmboekje door de kamer vloog, omdat de psalm Latijn voor hem was, zal ik niet licht vergeten.

Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
School
Zingen
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.