Voor mijn(e) voet

6 januari
LCJ
Maandag is psalmdag op school. Niet in de zin dat de kinderen alleen op die dag psalmen zingen, maar het is de dag van overhoren en een nieuwe leren. “Met de nieuwe psalm ging het mis. Iedereen zong: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Ik weet niet meer hoe het wel moet”, vertelt m’n zoon. “Uw Woord is mij een lamp voor mijne voet?” Ik had het goed geraden.

Dat eerste lied kent hij inderdaad goed, maar dat is geen psalm in de oude berijming en daarom ook niet het lied dat deze week op het schoolprogramma staat. Hij begrijpt niet hoe het zit met die twee liederen. “We moeten Psalm 119:53 leren. Maar het vers dat wij allemaal al kennen en vanmorgen zongen, welk vers is dat dan? Dat gaat toch over hetzelfde?” Hij vermoedt dat het vers 52 is, of 54.

Wat lijkt het me heerlijk om nog zo onwetend te zijn. Er zijn psalmen in z’n leven en die zingt hij zowel thuis, als op school, als in de kerk. Toch is de tijd gekomen om hem een klein beetje in te wijden in de wereld van de psalmberijmingen. “Je weet dat de Psalmen in de Bijbel staan. Veel mensen hebben daarvan een gedicht gemaakt dat je kunt zingen. De gedichten die jij op school leert, komen uit het jaar 1773.”

Even is het stil. Dan klinkt het vol ontzag: “Zo, die zijn oud. Wel drie eeuwen en nog een paar tientallen!” Ik knik en zwijg peinzend. Ik hoop en bid dat het ontzag niet omslaat in een afkeer vanwege het oude taalgebruik. Die ene keer dat het psalmboekje door de kamer vloog, omdat de psalm Latijn voor hem was, zal ik niet licht vergeten.

Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
School
Zingen
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.