Voor geloofsopvoeding bestaat geen succesformule

10 oktober
CGJO

Beste mevrouw P,

Een tijdje terug spraken we elkaar over de stukjes die ik voor De Wekker schrijf. U was er erg lovend over. Eén compliment bleef echter bij me haken en daar kom ik graag nog even op terug. U zei: ‘Als iedereen het zo zou doen als jij…’ Ik weet niet precies meer wat er volgde, maar het was iets in de trant van ‘dan komt het wel goed met de opvoeding’.

Bij nader inzien ben ik toch niet zo blij met dit compliment. Hopelijk wek ik met mijn stukjes niet de suggestie dat er een soort formule bestaat voor de opvoeding: Als je het zó doet, dan komt het zeker goed met je kinderen. Dat beeld zou kunnen ontstaan en de naam van de rubriek ‘Opvoeden doe je zo…!’ helpt daar natuurlijk ook niet bij.

Ik wil in mijn stukjes niet de boodschap geven dat er een formule bestaat voor een succesvolle geloofsopvoeding. Bedankt dat u mij er weer bewust van hebt gemaakt, dat mensen het wel zo kunnen opvatten. Het leven én het geloof van onze kinderen is helaas – of misschien toch gelukkig maar - niet maakbaar.

We kunnen onze kinderen over Jezus vertellen en hen het geloof voorleven. We kunnen voor ze bidden. Maar dat geeft geen garantie dat onze kinderen ook van Jezus gaan houden. Gelukkig maar, want dan zou het omgekeerde ook het geval zijn: Als iemands kinderen God de rug hebben toegekeerd dan heeft hij in de geloofsopvoeding blijkbaar wat verkeerd gedaan. Nee, om het met pedagoog Wim ter Horst te zeggen: ‘Er kan van alles misgaan in de opvoeding, zonder dat we iets verkeerds hebben gedaan.’

Er is er maar één die onze kinderen echt liefde voor God kan geven en dat is Hij zelf. Aan Hem mogen we onze kinderen toevertrouwen.

Een hartelijke groet,

Kasper


Kasper van Helden is projectleider Geloof in het gezin vanuit CGJO.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Voorleven
Opvoeding
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden