Volwassennevendienst

26 maart
CGJO
​We zitten als gezin om een tafeltje in het Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam. We zijn uitgenodigd voor een celebration van pioniersplek Kerk op de Kop. Zojuist is op het podium van de caféachtige ruimte de doop bediend aan mijn nichtje. “De volwassenen mogen nu naar boven gaan om samen door te denken over de betekenis van Jezus’ doop. De kinderen mogen hier in deze ruimte blijven.”

Gelukkig hebben we onze kinderen hierop kunnen voorbereiden. Mijn vrouw brengt onze kinderen naar de grote tafel waar ze hun eigen doop of de doop van hun nichtje mogen schilderen.

Boven is het een oase van rust, geen geroezemoes van de kinderen of geraas van de keuken. Een predikant leest met ons enkele verzen uit de Bijbel en laat ons een filmpje zien van een beeld van Jezus onder water. Tussendoor mogen we van gedachten wisselen over hoe tekst en beeld bij ons binnen komen, een gesprek van hart tot hart.

Na afloop laten de kinderen hun creatie zien. Mooi dat ze zo weer even zijn stil gezet bij hun eigen doop. Tijdens de gezamenlijke maaltijd in het verhalenhuis vraag ik hen hoe ze het vinden dat de grote mensen weg gingen, in plaats van dat zoals bij ons in de kerk de kinderen de dienst verlaten. “Wel leuk.” “Moeten we dat bij ons in de kerk ook eens doen?”, vraag ik. Pretlichtjes verschijnen: “Ja!”

Als de soep op is lopen we nog even naar de ruimte waarin verschillende hoeken zijn ingericht om stil te staan bij de doop. Onze kinderen gaan aan de slag met klei. Ik mijmer bij een schaal met water over mijn eigen doop. Wat bijzonder dat God initiatief neemt in het geven van de liefde en zelf daar kopje onder voor ging.

Onderweg naar huis voel ik me gezegend. Vandaag hebben we met elkaar iets heiligs meegemaakt.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Opvoeding
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.