Vier het samen

8 december
CGJO
De meeste kinderen houden van feestvieren. Ze kijken vaak al lang uit naar hun eigen verjaardag en ook het Kerstfeest is een feest waar kinderen veel plezier aan beleven. Maar hoe zorg je er nu voor dat het niet alleen om de kerstboom en het eten gaat? Nieske Selles heeft het boek ‘Vier het samen’ geschreven, dat vol staat met praktische tips om samen met je kinderen toe te leven naar de christelijke feesten.

Hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te schrijven?

Ik kwam erachter dat ik het hele Evangelie heb als ik alle christelijke feesten op een rijt zet. Het is eigenlijk een kapstok van wat Gods doel is met de wereld. Dit heb ik verwerkt in verwerkingsvormen voor creatieve kinderen, maar ook voor kinderen die meer van een gesprek houden. Er zijn activiteiten voor jongens en meiden en het boek bevat verschillende Bijbelleesroosters en vrije verhalen. Het is een soort handboek geworden waar je dingen uit mag plukken. Je hoeft geen hele hoofdstukken af te werken, pak er uit wat voor jouw kind passend is. Ouders kunnen er met hun kind vanaf een jaar of drie mee aan de gang tot en met de basisschoolleeftijd.

Elk gezin heeft zijn eigen gewoonten bij het vieren van een feest. Hoe kun je een feest betekenisvol laten zijn?

Ik vind sfeer prima, als het maar onderdeel uitmaakt van de inhoud. Het gaat mij niet om zoveel mogelijk leuke dingen neerzetten, de kracht zit hem in het zichtbaar maken van het Evangelie. Wat kinderen zien blijft langer hangen dan wat ze horen. Als je een tekst zichtbaar neerzet, zodat de kinderen die steeds zien, gaat die tekst meer in hun hoofd zitten, dan wanneer je hem alleen maar voorleest. Daarom vind ik het heel belangrijk om juist in de periode vooraf aan een feest er betekenisvol mee bezig te zijn. Tijdens het feest zelf kom je vaak niet echt aan de inhoud toe.

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Denk aan het versieren van de kerstboom in de adventsperiode. Samen met mijn kinderen hebben we kerststerren gemaakt en daarop eigenschappen en namen van de Heere Jezus gezet en die in de boom gehangen.

Kun je seculiere feesten ook betekenisvol maken?

Zeker! Een mooi moment beleefden we tijdens oud en nieuw. We gingen allemaal twee stenen zoeken, een heel lelijke en een heel mooie steen. Toen we ’s avonds bij elkaar zaten en iedereen zijn steen bij zich had, gingen we om de beurt aan elkaar vertellen waar die steen voor stond. Een mooie steen was een mooie herinnering aan het afgelopen jaar en de lelijke steen een nare of verdrietige herinnering. De kinderen vonden dit eerst best lastig, maar als je als ouder begint en kwetsbaar deelt wat voor jou een waardevolle of moeilijke herinnering is, dan help je de kinderen ook over de streep. Daarna hebben we als gezin samen gebeden en alles bij God gebracht. Dat zijn voor mij heel kostbare herinneringen, het kwetsbaar delen met elkaar en dan bij God komen. En ik vond het heel mooi dat een jaar later de kinderen zelf zeiden: ‘Gaan we weer die stenen zoeken?’

Heb je tips voor ouders die aan de slag willen met het vieren van feesten in het gezin?

Als je nog jonge kinderen hebt is het goed om na te denken over: Hoe wil ik het geloofsleven integreren in het gezin? Verder is het goed om voorafgaand aan de feesten telkens samen stil te staan bij de betekenis van het feest, zo wordt dit iets herkenbaars voor je kind. In ons gezin maken we altijd een woordvel en daarna wordt in de weken die volgen de thematafel (die een mooie plek in de woonkamer heeft) steeds meer gevuld. Op deze manier bouwen we het feest met elkaar op en geven we het langzaam steeds meer vorm en inhoud. Door dit structureel te herhalen gaat je kind dit als vanzelfsprekend ervaren.

Hoe organiseer je dit?

Het is voor ouders belangrijk om zelf te kijken wat een geschikt moment is om er in je gezin mee bezig te gaan, het vraagt een stukje omdenken. Laat het gewoon bij je leven horen. Ga zoeken naar iets dat past bij de gaven die jij hebt gekregen als ouder en meet jezelf niet al te veel af aan hoe andere ouders het doen. Laat je inspireren door een ander, maar kijk er niet tegenop. Je hoeft het niet net zo te doen. Ouders zeggen ook wel eens: mijn kind heeft er helemaal geen zin in, hij wil gewoon niet. Als dit een periode is, dan zou ik daar niet te moeilijk over doen. Maak het Evangelie zichtbaar door bijvoorbeeld te zorgen dat er mooie dingen staan, dat er een tekst ligt, dat er muziek klinkt. Dan krijgt het kind er wél iets van mee. Tenslotte: het is mooi om tijdens en voorafgaand aan de feestdagen extra stil te staan bij wat het Evangelie voor ons betekent. Het uitdragen van je geloof zit hem niet alleen daarin. Het is iets dat door je leven heen continu zichtbaar mag zijn. Het is niet zo zeer het ene moment in de week of het jaar, het zit hem in de dagelijkse momenten waarop jij iets kunt laten zien van wat het geloof voor jou betekent.

Tekst: Emily Teeninga

Dit interview verscheen in december 2018 in Outline, het kwartaal magazine van de CGJO

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Boeken
Vieren
Geloofsopvoeding
Christelijke feesten
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Gezinsmoment: Cadeautjes geven of krijgen...?

December is vaak bij uitstek de maand dat kinderen cadeautjes krijgen en een maand vol momenten waarop er lekker gegeten wordt met elkaar. Je mag dit zien als gaven van God, God geeft ons zoveel moois waar wij van mogen genieten. We mogen onze kinderen ook leren dat ze deze fijne mooie dingen ook van God hebben gekregen en dat we God daar dankbaar voor mogen zijn. Daarnaast leert Jezus ons ook dat het goed is om te delen van alles wat we hebben. Delen kan soms best lastig zijn, maar ook dat is iets wat je als ouder mee kunt geven aan je kind door het samen te gaan doen.

Tip: lees als ouder eerst het gezinsmoment door voordat je het met je kinderen aan de slag gaat, voor de opdracht en het spel moet je kort iets voorbereiden.