Valse noot

18 oktober
De Wekker
Met een bedrukt gezicht luistert ze naar de online kerkdienst waarin ze zelf mocht zingen. Ja, de valse noot was er echt. Toen ik haar na de opname ophaalde complimenteerde ik haar met de mooie muziek en haar inzet ervoor.

Ze heeft er hard voor geoefend en moest vanmorgen al om 8.30u paraat zijn. Het resultaat was prachtig, op een klein detail na. ‘Klonk het driestemmige stuk ook mooi?’ vroeg ze me. Blijkbaar voelde ze nattigheid. Even overwoog ik om de valse noot ongenoemd te laten. Maar waarom zou ik?

Ze vindt het vreselijk dat haar zingen niet perfect was. Haar frustratie is aanleiding voor een mooi gesprek. Want als er ergens een plek is waar je mag falen, dan is het de kerk wel. God is geen jurylid van The Voice of Holland die zoekt naar het beste van het beste. Hij zoekt naar oprechtheid, naar kwetsbare mensen die Hem nodig hebben. In de kerk draait het om genade en vergeving.

‘Maar slechte zang is toch irritant voor de mensen die luisteren? En voor de doopouders die bij de dienst waren?’ werpt ze tegen. Blijkbaar vermoed ze bij God meer genade dan bij christenen. Als mensen-mens is ze bang voor afwijzing.

‘Als iemand veelvuldig vals zingt dan leidt dat wel af van de boodschap ja. Maar een enkel foutje is alleen maar bemoedigend. Die doopouders beseffen maar al te goed dat zij nog 101 fouten gaan maken in de opvoeding van hun kindje. Dus juist voor hen is het waardevol dat de kerk geen plek van perfectie is, maar een plaats waar zij welkom zijn mét hun fouten, een thuis waar zij genade vinden. Net als jij.’

Tekst: Ingrid Plantinga

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Kerk
Dagelijks leven
In gesprek
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!