Vakantiebijbelgids

9 juli
CGJO
Nog een paar weken en dan hebben de kinderen zomervakantie! Ark Mission heeft een gratis online vakantiebijbelgids beschikbaar gesteld voor volwassenen en kinderen. Als gezin kun je met behulp van dit materiaal drie weken aan de slag rondom het thema ‘Klein geluk’.

Omdat de zomervakantie er voor veel mensen dit jaar anders uit zal zien dan normaal, heeft Ark Mission daar rekening mee gehouden. Het bijbelgidsje ‘Klein Geluk’ is speciaal toegespitst op de omstandigheden waarin we nu leven. Aan de hand van Bijbelgedeelten, leuke opdrachten, vragen en inspirerende gebeden kunt u zich laten bemoedigen en inspireren in hoe we kunnen genieten van klein geluk. Want al lijkt de wereld soms op de kop te staan, God is er altijd bij. Hij biedt hoop, licht en perspectief.

Er is een editie voor zowel volwassenen als kinderen beschikbaar en deze sluiten op elkaar aan. Zo kunt u als gezin ook gezamenlijk met de thema’s aan de slag! De kindereditie is voor kinderen van 4-9 jaar.

U kunt de vakantiebijbelgids aanvragen via de website van ArkMission.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kinderbijbel
Vakantie
Dagelijks leven
Bijbellezen
8-12 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!