Vakantiebijbelgids

21 mei
CGJO
Na alle feestdagen volgen er nog maar een paar ‘gewone’ lesweken en dan hebben de kinderen al weer zomervakantie! Ark Mission heeft een gratis online vakantiebijbelgids beschikbaar gesteld voor kinderen. Als gezin kun je met behulp van dit materiaal drie weken aan de slag rondom het thema ‘Zonnestalen’. Aan de hand van de Bijbelgedeelten en leuke opdrachten ontdek je elke dag iets over licht. Niet alleen het zonlicht buiten, of het licht van je zaklamp, maar ook het licht dat de Here God in jouw leven wil geven.

De structuur van het boekje is duidelijk opgezet, pictogrammen markeren de verschillende activiteiten. Het is een gevarieerd boekje met: doe- en denkopdrachten, twee leuke voorleesverhalen en extra informatie. De eerste week wordt er in het boekje aandacht besteed aan het thema licht. Vragen die onder andere worden behandeld zijn: wat is licht, wie maakte het licht en hoe zien wij het licht? De tweede week gaat het boekje in op het thema warmte. Kinderen gaan deze week de warmte ervaren door het doen van verschillende proefjes. De derde week gaan jullie als gezin bespreken en ervaren hoe jullie Gods warmte en licht kunt doorgeven.

Het boekje biedt materiaal voor drie weken en is geschikt voor kinderen van 4-12 jaar.

Vraag het boekje aan of bestel het op: https://www.arkmission.nl/vakantiebijbelgids


CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kinderbijbel
Bijbellezen
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!