Vakantie... extra tijd voor stille tijd?!

23 juni
Geloof in het gezin
De vakantie staat voor de deur. Even een paar weken ‘niks’ doen. Juist deze periode leent zich er voor om rond de maaltijden iets makkelijker tijd vrij te kunnen maken om samen Bijbel te lezen en daarover door te praten.

Het kan makkelijk zijn daarvoor een hulpmiddel te hebben. Een aantal tips op een rij:

  • Doe samen een gezinsmoment – zoals deze of deze vakantieserie
  • Maak gebruik van de dobbelsteen waarmee je doorpraten over het Bijbelgedeelte stimuleert
  • Lees een week/vakantie lang Bijbelgedeelten rond een bepaald thema en zoek hier een mooi lied bij om te leren en/of een passende tekst om uit het hoofd te leren. Als je kinderen van knutselen houden, maak dan samen werkjes bij dit thema
  • Gebruik één van de volgende boeken:

Op reis met Jezus
Janneke Burger
ISBN: 9789085433682

Bijbelleesboekje
Ditteke de Haan
ISBN: 9789072186669

Aan de keukentafel
Marlon van den Bos
ISBN: 9789086011148

Bloeitijd
Lydia van den Noort
ISBN: 9789491583278

Mussen, mieren en mosterdzaadjes
Johanna Looyen de Rijke
ISBN: 9789085433156

Zo werkt God
Tanneke Dorgelo
ISBN: 9789033832949

Het leven van Job
J. Boeder
ISBN: 9789463350341

Aan tafel Bijbel
Willemijn de Weerd
ISBN: 9789033832857

De Heilige Oorlog – verteld en uitgelegd
A.C.H. van Vuuren
ISBN: 9789491570148
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Opvoeding
Bijbellezen
Dagelijks leven
8-12 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!