Uitzoomen

13 februari
Willemijn de Weerd
"Zie je wat het is?" "Schors van een boom? Een stoeptegel? Huh, een stukje van mijn trui? Dat had ik niet verwacht." Mijn dochters doden de reistijd wanneer we op vakantie gaan, vaak met een ‘foto-raad-spel’. Ze zoomen een foto in en laten de ander raden wat het is.

Uitzoomen helpt om het grote geheel te zien. Niet alleen bij foto’s, ook in de Bijbel.

Aan jonge kinderen vertellen we hoe Noach met de dieren in de ark ging. We zoomen in op de mensen en dieren die gered werden. Een heerlijk verhaal voor kinderen om naar te luisteren.

Als je kind opeens in gaat zoomen op alle mensen en dieren die verdrinken, kan dit verhaal best lastig zijn. ‘Mam verdronken, dan al die mensen? En waren er ook baby’s bij? Maar die hadden toch niets verkeerd gedaan? Waarom deed God dat, Hij heeft de wereld toch lief?

Op zo’n moment helpt vaak maar één ding. Uitzoomen, zo ver je kan. En samen op zoek gaan naar de rode draad van Gods liefde die door de Bijbel loopt. Het zorgt ervoor dat je alles weer even in het juiste perspectief ziet. Je ziet met hoeveel liefde God de aarde maakte. Wat Hij ermee voor ogen had: God wilde Zijn liefde aan de mensen geven en de mensen mochten die liefde weer uitdelen. In de tuin gaat het mis, want de mensen vinden dat niet genoeg. Ze willen net zo belangrijk en machtig zijn als God zelf. Wanneer ze van de verboden vrucht eten, verandert alles. Wat is God verdrietig als Hij ziet dat het slecht gaat op de aarde. Dat is de reden dat Hij alles schoon wil wassen. Maar te midden van die grote watervloed, zie je dat Gods liefde niet is gestopt, want daar drijft de ark.

Als kinderboekenschrijfster heb ik aan verschillende kinderbijbels mee mogen werken. En dat doe ik graag, want wat is het belangrijk dat we Gods Woord doorgeven. Toch is het voor kinderen soms wel lastig om de rode draad door al die verhalen heen te zien. En dat is de reden dat ik samen met Ingrid Plantinga het prentenboek ‘De rode draad van Gods liefde’ schreef. In dit prentenboek vertellen we de grote lijn van de Bijbel. We laten zien hoe Gods liefdevolle reddingsplan als een rode draad door de Bijbel heen loopt.

En we ontdekten wat mijn dochters allang merkten bij hun foto-raad-spel: Uitzoomen helpt om het grote geheel te zien.

Willemijn de Weerd

Willemijn de Weerd (1978) is getrouwd met Wilfred en moeder van vier kinderen. Ze heeft inmiddels meer dan 20 boeken op haar naam staan. Rondom haar boeken geeft ze voorstellingen voor kinderen. Ook geeft ze workshops rond geloofsopvoeding.

Tags
Bijbellezen
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!