Uit de mond van kinderen...

28 juni
De Wekker
Een vriendin vertelde dat ze hun auto kwijt waren op een mega-parkeerplaats bij een pretpark. Ze hadden een hele tijd lopen zoeken en waren behoorlijk gefrustreerd toen hun dochter zei: ‘Zullen we ervoor bidden mam?’ Tja, dan kun je natuurlijk niet zeggen ‘nee, dat helpt nu niet’. Dus vouwden ze, tussen alle geparkeerde auto’s, hun handen en vroegen God om inzicht. Ze deden hun ogen open en dochterlief riep: ‘Kijk, daar staat ‘ie!’ En jawel, de auto was gevonden.

Wij zijn als opvoeders geneigd te denken dat wij onze kinderen moeten opvoeden in het geloof. Dat wij hen moeten bijbrengen wat leven met God inhoudt. Maar is het vaak niet andersom? Het geloofsvertrouwen van kinderen is vaak groter dan dat van mij. Hun verwondering oprechter en hun enthousiasme aanstekelijker.

De profeet Joël beloofde dat onze kinderen zouden profeteren en jongeren visioenen zouden zien. Psalm 8 vertelt dat God met de stemmen van kinderen en baby’s Zijn vijanden tegemoet gaat. En Jezus zelf zet een kind in de kring van Zijn volgelingen als een geloofsvoorbeeld voor hen allemaal.

Geloof is niet voorbehouden aan volwassenen die alles begrijpen. Geloofsopvoeding is tweerichtingsverkeer: Je kind leert van jou en jij leert van je kind. God werkt in jong en oud, en door jong en oud. Soms is het gewoon een kwestie van kijken, luisteren en je laten inspireren door wat er uit de mond van je kind komt!

Tekst: Ingrid Plantinga

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Geloofsopvoeding
Ouderschap
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.