Twee mannen, twee woorden

14 november
LCJ
In gedachten zie ik een spotprent voor me. Twee mannen staan over de wieg van een baby gebogen. Het zijn Kuyper en Kersten. Ze zeggen allebei twee woorden. De eerste: Ja, tenzij. De tweede: Nee, mits.

Sinds een predikant me jaren geleden over die spotprent vertelde, zit hij als een plaatje in m’n hoofd. Af en toe komt hij langs flitsen en maakt hij me onzeker. Het gaat om de zaligheid van mijn nog levende kinderen. Wat mag (of moet) ik geloven? Ik ben geen theoloog, maar een moeder die weet dat haar kinderen de Heere Jezus nodig hebben.

In die onzekerheid haal ik een ander plaatje naar voren. Dat van een predikant die water op het hoofd van mijn kind sprenkelt. En het daarop volgende Psalmvers zing ik mee: “God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”

Dat geeft rust. Het ligt vast in God en Hij vraagt mij Hem op Zijn Woord te geloven. Beschaamd moet ik m’n hoofd buigen. Wat sprak de HEERE duidelijk toen ons zoontje in de moederschoot overleed. En nu denk ik soms dat de God van ons levenloos geboren kindje niet dezelfde God is als die van onze levende kinderen. Godzijdank, is dat niet waar. Hij is niet anders, de situatie met onze kinderen is wel anders. De ene werd weggenomen voordat hij kon gaan zondigen. Met de anderen kan ik het over Kuyper en Kersten hebben. Of zal ik ze toch maar vooral dat andere plaatje voorhouden?

Auteur: Margreet van den Berg- van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Rouw
Kerk
Godsbeeld
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden