Thuislied

7 mei
CGJO
Opeens zitten we met z’n allen thuis. Thuiswerken, thuisschool en thuiskerk. Ik weet nog dat ik die donderdagmiddag het nieuws hoorde: alle bijeenkomsten tot 100 personen worden afgelast. Wat betekent dit voor de kerk? Hebben we geen kerkdiensten meer?! Ik kon het nog niet beseffen.

Gelukkig heeft onze kerkenraad besloten om samen met de GKv van onze stad online diensten te organiseren. In het gebouw van de vrijgemaakten hebben ze net spiksplinternieuwe videostreamingsapparatuur, dus kan iedereen thuis de diensten met geluid en beeld volgen.

‘s Zondags worden in onze thuiskerk de pepermuntjes en collectemunten klaargelegd. Twee mokken zijn omgetoverd tot ‘collectezakken’ en onze ‘koster van dienst’ steekt de kaars aan. De dienst kan beginnen.

We zingen psalm 23: “Mijn Herder is de HEER, Zijn hand behoedt mij.” Ik vind het bijzonder hoe in deze tijden vertrouwde liederen opeens en heel andere klank krijgen. Ik merk dat het nogal wat vertrouwen vraagt dit lied nu te zingen. Eerst was het virus nog veilig in China, maar toen het in Italië mis ging, begon ik me toch wel zorgen te maken. En nu zitten we er middenin. We horen dat relaties van vrienden en familieleden overleden zijn aan het virus. Hoe dichtbij gaat dit virus ons raken? Gemeenteleden? Familie? Gezin? Ikzelf? Als ik daarover nadenk, benauwt het me.

Bemoedigend klinkt dan een lied van Sela in onze thuiskerk. We zingen mee, de benauwdheid eruit, de moed erin:

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar
U.

Laten we vooral met elkaar blijven zingen: in de thuiskerk, in de thuisschool en wellicht zelfs tijdens ons thuiswerk, er is toch geen collega die het hoort.

Tekst: Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Zingen
Kerkdienst
Eredienst
Thuis
Bidden
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.